+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

Su ,,Sartų“ ežero pakrante, prie Dusetų – namas, pirtis, tvenkinys Nr. 858

3610 33, 32302 Užtiltė, Lietuva
  • ID: 33108
  • Paskelbta: 2024/06/26
  • Atnaujinta: 2024/07/07
  • Peržiūrų: 65

Aprašymas

Su ,,Sartu“ ežeru 30 metrų pakrantės gyvenamas namas, anksčiau buvo padarytas lieptas (pontoninis), pasidarius lieptą galima būtų prišvartuoti jachtą ar valtį, sklype yra dar 4 arų tvenkinys.
Pats namas yra kalnelio kur atsiveria graži panorama į Sartų ežerą. Dusetuose yra geras smėlėtas pliažas ir Dusetų Jachtų klubas, „Dusetų prieplaukos jachtų švartavimo vietos, buriavimo paslaugų organizavimas“ bei dviračių takas
Dusetų hipodrome vyksta garsiosios Sartų lenktynės, kuriose lenktyniauja ristūnai žirgai.
Namas tvarkingas 170 m2 bendro plotas mūrinis Užtiltės k. Zarasų raj. asfaltuotas kelias. Sutvarkyta aplinka.
______________________________________________
Namo informacija:
Vandens tiekimas ir nuotekos – vietinės.
Namas mūrinis, 1976 m. statybos.
Šildymas kietu kuru, malkomis.
Namas pilnai mūrinis, gelžbetoninės perdangos, sienos viduje apšiltintos, todėl labai šiltas ir ekonomiškas išlaikymas. Naujai pakeistas stogas,
Po visu namu sausas ir gilus rūsys.
______________________________________________
Sklypo informacija:
Didelis 31.70 aro sklypas, kuriame garažai, ūkiniai pastatai, malkinė, yra gera nemaža pirtis, lauko terasa/pavėsinė, vaismedžiai, nuosavas vandens telkinys.
Labai graži ir rami vieta tiek vasaros poilsiui, tiek nuolatiniam gyvenimui.
_______________________________________________
Kita informacija:
Graži gyvenvietė, šalia Dusetų miestelis.
Ramūs ir geri kaimynai.
Visi dokumentai tvarkingi, atlikti sklypo kadastriniai matavimai.
https://regia.lt/map/zarasu_r?x=614721&y=6179970&scale=2000&identify=true&sluo_ids=22
Tel. 865912691
Užtiltė – kaimas Zarasų rajono savivaldybėje, kitame (dešiniajame) Šventosios krante priešais Dusetas, faktiškai Dusetų priemiestis. 3 seniūnaitijos (Melioratorių, Pušynėlio, Žirgelių). Dalis kaimo patenka į Sartų regioninį parką.
Netoli gimnazijos, parduotuvės. Yra Dusetų pradžios mokykla 1930 m. : Tiksli pirmosios mokyklos Dusetose įsteigimo data nėra žinoma. Tačiau tikėtina, kad mokykla buvo didiko Jono Radvilos dvare dar prieš bažnyčios pastatymą 1530 m. J. Radvila, pastatęs bažnyčią, davęs jai žemių ir priskyręs globoti čia jau veikusią parapinę mokyklą, kurią globojęs ir pats fundatorius.

 

Sartai – ketvirtas pagal plotą Lietuvos ežeras, esantis šalies šiaurės rytuose, Aukštaitijoje, Rokiškio rajone ir Zarasų rajone (pietinė dalis)

Ežeras netaisyklingo pavidalo, nusidriekęs iš šiaurės į pietus 14,8 km, didžiausias ežero plotis – 950 metrų, vidutinis – apie 500 metrų. Altitudė 100 m. Nuo pagrindinės ežero dalies į rytus atsišakoja 2 šakos, į vakarus – 3 (viena jų vadinama Audrakampiu). Ežeras rininės kilmės, sudarytas iš 6 susikertančių rinų, iš kurių giliausia – šiaurinė (gylis iki 21,9 m, yra 16–20 m gylio duburių). Vidutinis Sartų gylis svyruoja tarp 4–6 m. Sartai – ilgiausią (79 km, su salomis 82,5 km) kranto liniją Lietuvoje turintis ežeras. Kranto linija labai vingiuota, krantai žemi, smėlėti, vietomis pelkėti (Ažubalių, Žvirbliškės, Dumblynės, Paaudrio, Mėlynio pelkės), o šiaurėje aukšti, siekiantys iki 30 m. Sartų ežero dugną dengia dumblas, tik pakraščiuose, seklumose ir prie intakų žiočių yra smėlio.[1] Viduryje ežerą supa miškai (Pasarčių, Šilelio, Jaskoniškių, Kavolių šilelio, Dusetų miškai), šiaurėje ir pietuose – laukai, pievos. Šiauriniame gale pastatytas Sartų ežero apžvalgos bokštas.

Ežere yra 8 salos, iš kurių didžiausia 6,17 ha ploto vadinama „Didžiąja“ (arba Sartų) sala. Antra pagal dydį yra „Dumblynės“ sala (4,9 ha) – joje žmonės gyvena nuo seno. „Dumblynės“ sala įvardijama kaip kelių laikotarpių archeologijos paminklas, kadangi čia rastos neolito pabaigos – žalvario amžiaus pradžios ir I tūkstantmečio pirmosios pusės gyvenvietės. Vietinių gyventojų saloje rastas lobis datuojamas X–XII amžiais.[2] Visų salų bendras plotas – 13,23 ha.

Dusetų hipodromashipodromas, esantis Dusetose (Zarasų rajonas). Dusetų hipodrome vyksta garsiosios Sartų lenktynės, kuriose lenktyniauja ristūnai žirgai. Jose dalyvauja geriausi visos Lietuvos, taip pat ir užsienio vadeliotojai. Dėl pavojingai plono ledo lenktynės rengiamos ne ant Sartų ežero, o ne mažiau slidžiame elipsės formos 1600 m ilgio bendrovės „Sartų žirgynas“ hipodrome.

A residential house with a 30-meter shoreline of Lake Sartu, previously a pontoon was made, after making a pontoon, it would be possible to moor a yacht or a boat, there is another 4-acre pond on the plot.
The house itself is on a hill with a beautiful panorama of Lake Sarti. Dusetei has a good sandy beach and the Dusetei Yacht Club, „Duseeti marina yacht moorings, organization of sailing services“ and a bicycle path
The famous Sarti race, where trotting horses compete, takes place at the Dusetia Hippodrome.
The house is neat, 170 m2 total area, brick, Užtiltė village. Zarasai district paved road. Organized environment.
________________________________________________
House information:
Water supply and sewage – local.
Brick house, 1976. construction.
Heating with solid fuel, firewood.
The house is completely brick, reinforced concrete floors, the walls are insulated inside, so it is very warm and economical to maintain. Newly replaced roof,
There is a dry and deep basement under the whole house.
________________________________________________
Plot information:
A large plot of 31.70 acres with garages, outbuildings, woodshed, a good size sauna, outdoor terrace/gazebo, fruit trees, own water reservoir.
A very beautiful and quiet place for both summer vacation and permanent living.
_________________________________________________
Other information:
A beautiful settlement, near the town of Dusetai.
Peaceful and good neighbors.
All documents are in order, cadastral measurements of the plot have been completed.
https://regia.lt/map/zarasu_r?x=614721&y=6179970&scale=2000&identify=true&sluo_ids=22
Tel. 865912691
Užtiltė is a village in the municipality of Zarasai district, on the other (right) bank of Šventoji opposite Dusetas, actually a suburb of Dusetas. 3 elderships (Melioratoriu, Pušyneliu, Žirgelaiu). Part of the village falls into the Sarta regional park.
Near the gymnasium, shops. There is a Dusetai elementary school in 1930. : The exact date of establishment of the first school in Dussets is not known. However, it is likely that the school was in the nobleman Jonas Radvila’s estate even before the church was built in 1530. J. Radvila, who built the church, gave it land and entrusted the patronage of the parish school that was already operating here, which was patronized by the founder himself.
Sartai – the fourth largest lake in Lithuania, located in the north-east of the country, in Aukštaitia, Rokiškis district and Zarasai district (southern part)
The lake has an irregular shape, stretches from north to south for 14.8 km, the maximum width of the lake is 950 meters, the average is about 500 meters. Altitude 100m From the main part of the lake, 2 branches branch off to the east, 3 to the west (one of them is called Audrakampi). The lake is of rhine origin, consisting of 6 intersecting rhines, the deepest of which is the northern one (depth up to 21.9 m, there are pits 16-20 m deep). The average depth of Sartė varies between 4-6 m. Sartai is a lake with the longest shoreline (79 km, with islands 82.5 km) in Lithuania. The coastline is very winding, the shores are low, sandy, in some places marshy (Ažubalių, Žvirbliškės, Dumblynės, Paaudrios, Mēlynios marshes), and in the north they are high, reaching up to 30 m. The bottom of Lake Sartė is covered with silt, only on the edges, shallows and at the mouths of tributaries there is sand.[1] In the middle, the lake is surrounded by forests (Pasartčiai, Šileli, Jaskoniškii, Kavoliai šileli, Dusetė forests), in the north and south – fields, meadows. An observation tower of Lake Sarta was built at the northern end.
There are 8 islands in the lake, the largest of which is called „Big“ (or Sartė) island with an area of ​​6.17 hectares. The second largest is the island of „Dumblynes“ (4.9 ha) – it has been inhabited since ancient times. „Dumblynes“ island is designated as an archaeological monument of several periods, as settlements from the end of the Neolithic – the beginning of the Bronze Age and the first half of the 1st millennium have been found here. The treasure found on the island by local residents dates back to the 10th-12th centuries. The total area of ​​all the islands is 13.23 ha.
Duseti Hippodrome – a hippodrome located in Dusetos (Zarasi district). The famous Sarti race, where trotting horses compete, takes place at the Dusetia Hippodrome. The best trainers from all over Lithuania, as well as foreign trainers, take part in them. Because of the dangerously thin ice, the race is held not on Lake Sartų, but on the no less slippery elliptical 1600 m long hippodrome of the company „Sartų zirgynas“.

Жилой дом с 30-метровой береговой линией озера Сарту, ранее был сделан понтон, после изготовления понтона можно будет пришвартовать яхту или лодку, на участке есть еще один пруд площадью 4 сотки.
Сам дом находится на холме, с которого открывается прекрасная панорама озера Сарти. В Дусетее есть хороший песчаный пляж и яхт-клуб Дусетей, «Дусеетская марина, причалы для яхт, организация парусных услуг» и велосипедная дорожка.
Знаменитые скачки Сарти, где соревнуются рыси, проходят на ипподроме Дусетия.
Дом аккуратный, общая площадь 170 м2, кирпичный, д. Ужтилте. Зарасайский район асфальтированная дорога. Организованная среда.
________________________________________________
Информация о доме:
Водоснабжение и канализация – местные.
Кирпичный дом, 1976 г. строительство.
Отопление твердым топливом, дровами.
Дом полностью кирпичный, перекрытия железобетонные, стены внутри утеплены, поэтому очень теплый и экономичный в обслуживании. Недавно замененная крыша,
Под всем домом сухой и глубокий подвал.
________________________________________________
Информация о сюжете:
Большой участок 31,70 соток с гаражами, хозяйственными постройками, дровяным сараем, просторной сауной, открытой террасой/беседкой, фруктовыми деревьями, собственным резервуаром для воды.
Очень красивое и тихое место как для летнего отдыха, так и для постоянного проживания.
_________________________________________________
Дополнительная информация:
Красивое поселение, недалеко от города Дусетай.
Мирные и хорошие соседи.
Все документы в порядке, кадастровые обмеры участка выполнены.
https://regia.lt/map/zarasu_r?x=614721&y=6179970&scale=2000&identify=true&sluo_ids=22
Тел. 865912691
Ужтилте — село в муниципалитете Зарасайского района, на другом (правом) берегу Швянтойи напротив Дусетаса, фактически пригород Дусетаса. 3 старосты (Мелиораториу, Пушинелиу, Жиргелайу). Часть села входит в региональный парк Сарта.
Рядом гимназия, магазины. В 1930 году здесь находится начальная школа в Дусетае. : Точная дата основания первой школы в Дассетсе неизвестна. Однако вполне вероятно, что школа находилась в имении шляхтича Йонаса Радвила еще до постройки костела в 1530 году. Я. Радвила, построивший церковь, выделил ей землю и поручил шефство уже действовавшей здесь приходской школе, которой покровительствовал сам основатель.
Сартай — четвертое по величине озеро Литвы, расположенное на северо-востоке страны, в Аукштайтии, Рокишкисском районе и Зарасайском районе (южная часть).
Озеро имеет неправильную форму, протянулось с севера на юг на 14,8 км, максимальная ширина озера 950 метров, средняя около 500 метров. Высота 100 м От основной части озера на восток отходят 2 рукава, на запад — 3 (один из них называется Аудракампи). Озеро рейнового происхождения, состоит из 6 пересекающихся рек, самый глубокий из которых — северный (глубина до 21,9 м, имеются ямы глубиной 16-20 м). Средняя глубина Сарте колеблется в пределах 4-6 м. Сартай – озеро с самой длинной береговой линией (79 км, с островами 82,5 км) в Литве. Береговая линия очень извилистая, берега низкие, песчаные, местами заболоченные (болота Ажубалю, Жвирблишкес, Думблинес, Пааудриос, Мелиниос), а на севере высокие, достигающие 30 м. Дно озера Сарте покрыто илом, лишь по краям, отмелям и в устьях притоков песок.[1] В середине озеро окружено лесами (Пасарчяй, Шилели, Ясконишки, Каволяй шилели, Дусете), на севере и юге – полями, лугами. На северной оконечности озера Сарта была построена смотровая башня.
На озере 8 островов, самый большой из которых называется «Большой» (или Сарте) остров площадью 6,17 га. Вторым по величине является остров «Дамблинес» (4,9 га) – он был заселен с древних времен. Остров «Дамблайнс» признан археологическим памятником нескольких периодов, так как здесь были обнаружены поселения конца неолита – начала бронзового века и первой половины I тысячелетия. Клад, найденный на острове местными жителями, датируется X-XII веками. Общая площадь всех островов составляет 13,23 га.
Ипподром Дусети — ипподром, расположенный в Дусетосе (район Зараси). Знаменитые скачки Сарти, где соревнуются рыси, проходят на ипподроме Дусетия. В них принимают участие лучшие тренеры со всей Литвы, а также иностранные тренеры. Из-за опасно тонкого льда забег проводится не на озере Сарту, а на не менее скользком эллиптическом ипподроме длиной 1600 м компании «Сарту зиргинас».

Dalintis:

Video

Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings