+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

Su ežero ,,Makys“ pakrante buvusi sodybos pamatai. Nr. 554

Daubariškiai, Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuva
  • ID: 23246
  • Paskelbta: 2022/12/06
  • Atnaujinta: 2022/12/07
  • Peržiūrų: 478

Aprašymas

Parduodamas 3.50 ha miško paskirties sklypas, buvusi sodyba dokumentaliai, bet neatkurta. Su 75 metrų pakrantės.
Adresas: Ukmergės raj., Želvos sen., Magulės vs.
Sklypo plotas: 3.50 ha
Sklypo paskirtis: miškų ūkio
Sklypo unikalus nr.: 8192-0003-0154
Sklypo našumo balas: 38
Sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.
https://goo.gl/maps/X558akgPMhJNrKtL6
https://regia.lt/map/ukmerges_r?x=575321&y=6126148&scale=2000&text=.&sluo_ids=250,22
Atstūmai
– 5.38 km iki Želvos miestelio
– 24 km iki Ukmergės miesto
– 70 km iki Panevėžio miesto
– 63 km iki Kupiškio miestelio
– 27 km iki Anykščių miestelio
– 33 km iki Utenos miesto
– 56 km iki Vilniaus miesto
– 15 km iki Molėtų miesto
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Makys (arba Makiai) – ežeras rytų Lietuvoje, Molėtų rajone, apie 4 km į pietryčius nuo Balninkų. Ežeras nusidriekęs iš pietvakarių į rytus 4,77 km, plotis iki 1,18 km. Altitudė 136,4 m. Yra 0,39 ha sala. Giliausia ežero vieta (17,8 m) yra šiaurės rytinėje, plačiausioje dalyje. Kranto linija, kurios ilgis virš 12 km, labai vingiuota. Būdingi aukšti, vietomis supelkėję krantai. Pietvakarinio Makio galo krantai apaugę miškais (Antamakių miškas). Pakrantėse daugiausia plyti dirbami laukai ir pievos. Atabradas siauras, daugiausia padengtas smėliu. Į Makį suteka 10 upelių, pietvakariuose išteka Siesarties intakas S-4 (Šventosios baseinas). Ežero pratakumas 34 %.
Ežere gyvena 11 rūšių žuvys: raudės, kuojos, lydekos, ešeriai, lynai, plakiai, karšiai, karosai, šamai, seliavos, aukšlės[1]. 2014 m. atliktame ežero ichtiologiniame ištyrime nustatyta, kad ežero žuvų būklė yra bloga, vyrauja smulkios žuvys.
Prie Makio įsikūrę kaimai: Antanuvka, Ščiurys, Antamakiai, Aparai, Baruvka, Magulė, Makiūgaliai. Veikia kaimo turizmo sodyba. Pietiniu krantu eina riba su Ukmergės rajonu. Pietvakarinėje pakrantėje yra poilsiavietė.
Ežerėvardis Makỹs (Makiaĩ) kildinamas nuo žodžių makynė, makina, makonė („purvynė, klampynė“), makoti, maknoti („bristi, klampoti“)

3.50 ha forest plot for sale, former homestead documented but not restored. With 75 metres of coastline.
Address.
3.50 ha
Land use: forestry
Unique number of the plot: 8192-0003-0154
Plot productivity score: 38
The plot was formed during preliminary measurements.
https://goo.gl/maps/X558akgPMhJNrKtL6
https://regia.lt/map/ukmerges_r?x=575321&y=6126148&scale=2000&text=.&sluo_ids=250,22
Setbacks
– 5.38 km to the town of Želva
– 24 km to the town of Ukmergė
– 70 km to Panevėžys
– 63 km to the town of Kupiškis
– 27 km to Anykščiai town
– 33 km to Utena
– 56 km to Vilnius city
– 15 km to Moletai
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Makys (or Makiai) is a lake in eastern Lithuania, in Molėtai district, about 4 km southeast of Balnininkai. The lake stretches from south-west to east for 4.77 km, width up to 1.18 km. Altitude 136,4 m. There is an island of 0,39 ha. The deepest part of the lake (17,8 m) is in the north-eastern, widest part. The shoreline, which is over 12 km long, is very winding. It is characterised by high, sometimes mouldering shores. The shores of the south-western end of Makis are forested (Antamakiai forest). The banks are mainly cultivated fields and meadows. The atabradas are narrow, mostly covered with sand. The Makis is fed by 10 streams, with the Siesarties tributary S-4 (Šventoji basin) flowing out in the south-west. The lake has a flow rate of 34 %.
An ichthyological survey of the lake carried out in 2014 found that the lake’s fish are in poor condition, with small fish predominating.
The villages of Antanuvka, Ščiurys, Antamakiai, Aparai, Baruvka, Magulė, Makiūgaliai are located near Makis. There is a farmstead for rural tourism. The southern shore is bordered by the Ukmergė district. On the south-western shore there is a holiday resort.
The lake name Makỹs (Makiaĩ) is derived from the words makynė, makina, makonė (‘muddy, muddy’), makoti, maknoti (‘to wade, to tramp’)

Продается лесной участок площадью 3,50 га, бывшая усадьба, задокументированная, но не восстановленная. С 75 метрами береговой линии.
Адрес.
3.50 га
Землепользование: лесное хозяйство
Уникальный номер участка: 8192-0003-0154
Оценка продуктивности участка: 38
Участок был сформирован в ходе предварительных измерений.
https://goo.gl/maps/X558akgPMhJNrKtL6
https://regia.lt/map/ukmerges_r?x=575321&y=6126148&scale=2000&text=.&sluo_ids=250,22
Отступы
– 5,38 км до города Желва
– 24 км до города Укмерге
– 70 км до Паневежиса
– 63 км до города Купишкис
– 27 км до города Аникшчяй
– 33 км до Утены
– 56 км до города Вильнюс
– 15 км до Молетай
www.laineva.lt, тел. 865912691

Макис (или Макяй) – озеро в восточной Литве, в Молетайском районе, примерно в 4 км к юго-востоку от Балнининкай. Озеро протянулось с юго-запада на восток на 4,77 км, ширина достигает 1,18 км. Высота над уровнем моря 136,4 м. Имеется остров площадью 0,39 га. Самая глубокая часть озера (17,8 м) находится в северо-восточной, самой широкой части. Береговая линия длиной более 12 км очень извилиста. Для него характерны высокие, иногда заплесневелые берега. Берега юго-западной оконечности Макиса покрыты лесом (Антамакяйский лес). Берега в основном представляют собой возделанные поля и луга. Атабрады узкие, в основном покрыты песком. Макис питают 10 ручьев, с юго-запада вытекает приток Siesarties S-4 (бассейн Швентои). Проточность озера составляет 34 %.
Ихтиологическое обследование озера, проведенное в 2014 году, показало, что рыба в озере находится в плохом состоянии, преобладает мелкая рыба.
Вблизи Макиса расположены деревни Антанувка, Щюрис, Антамакяй, Апарай, Барувка, Магуле, Макиугаляй. Имеется усадьба для сельского туризма. Южный берег граничит с районом Укмерге. На юго-западном берегу находится курорт.
Название озера Makỹs (Makiaĩ) образовано от слов makynė, makina, makonė („мутный, грязный“), makoti, maknoti („переходить вброд, топтать“).

Dalintis:
Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings