+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

Žemės ūkio bendrovė Radviliškio rajone 925 ha Nr. 623

Šiaulėnai, Radviliškio r. sav., Lietuva
  • ID: 25118
  • Paskelbta: 2023/04/03
  • Atnaujinta: 2023/09/15
  • Peržiūrų: 251

Aprašymas

Parduodamas žemės ūkio veiklos patalpos .
Sklypo bendras žemės plotas su nuoma: 925 ha
Derlingumas – aukštesnis nei Lietuvos vidurkis.
Našumo balo vidurkis: 42
Galimybė įsigyti augalininkystės ūkį su galimybių vykdyti kiaulininkystės veiklą.
575 ha nuosava žemė – 350 nuomojama žemė.
11 tvartų, galinčių sutalpinti 15000 kiaulių bandą.
Kita įranga kiaulininkystės ir augalinkystės veiklai.
Darbuotojai: 12.
galimybė atnaujinti kiaulininkystę, arba fokusuotis į augalininkystę.
įrangos ir personalo verslo tęstinumas.
Patogus sklypų išsidėstymas, gera susisiekimo infrastruktūra.
Yra 63 ha dukterinės įmonės žemės, 313 ha – nuomojama.
Vidutinis likęs žemės nuomos laikotarpis: 2.3 metai.
Vidutinis derlingumas balais: 42
Didžiausią derliaus dalį sudaro miežiai.
Kviečių derlingumas: 6.8 t/ha
Rapsų derlingumas: 4.2 t/ha
Rugių derlius: 6 t/ha
Miežių derlius: 7.4 t/ha
Našumą dar galima kelti arčiau Europos vidurkių, investuojant į techniką ir kitais būdais.
Nuo 2004 – pagrindinė veikla buvo kiaulininkystė, nuo 2019 įmonė atsisakė kiaulininkystės (dėl kiaulių maro), augina grūdinės kultūras ir jas parduoda.
11 tvartų, mėšlo valymo įrenginiai.
Yra vet. punktas – administracinis pastatas, vet. san. praleidėjas, grūdų valymo džiovinimo punktas, Case ir Magnum traktoriai, pneumatinė Spirit sėjamoji, kombainas Class Lexion, puspriekabė Western, pašarų paruošimo ir padavimo sistema.
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Agricultural premises for sale.
Address of premises: Radviliškis district,
Plot area: 900 ha
Productivity is higher than the Lithuanian average.
Average performance score: 42
Possibility to purchase a crop farm with possibilities for pig farming.
550 ha of own land – 300 ha of leased land.
11 barns capable of accommodating a herd of 15,000 pigs.
Other equipment for pig farming and horticultural activities.
Employees: 12.
possibility to resume pig farming or focus on crop farming.
equipment and personnel business continuity.
Convenient layout of plots, good communication infrastructure.
There are 63 ha of the subsidiary’s land, 313 ha – for rent.
Average remaining lease period: 2.3 years.
Average yield in points: 42
The largest part of the harvest is barley.
Wheat yield: 6.8 t/ha
Rapeseed yield: 4.2 t/ha
Rye yield: 6 t/ha
Barley yield: 7.4 t/ha
Productivity can still be brought closer to European averages by investing in equipment and in other ways.
Since 2004, the main activity has been pig breeding, since 2019 the company has given up pig breeding (due to swine fever), grows grain crops and sells them.
There are 19 ha of forest, 485 ha of own land, 63 ha of subsidiary land.
11 barns, manure treatment facilities.
There is vet. point – administrative building, vet. San. skip, grain cleaning drying station, Case and Magnum tractors, Spirit pneumatic seeder, Class Lexion combine, Western semi-trailer, fodder preparation and feeding system.
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Продажа сельскохозяйственных помещений.
Адрес помещения: Радвилишкис район,
Площадь участка: 900 га
Производительность выше, чем в среднем по Литве.
Средняя оценка эффективности: 42
Возможность приобрести растениеводческую ферму с возможностью разведения свиней.
550 га собственной земли – 300 га земли в аренде.
11 коровников, способных вместить стадо из 15 000 свиней.
Прочее оборудование для свиноводства и садоводства.
Сотрудников: 12.
возможность возобновить свиноводство или сосредоточиться на растениеводстве.
бесперебойность работы оборудования и персонала.
Удобная планировка участков, хорошая коммуникационная инфраструктура.
Земельный участок дочернего предприятия составляет 63 га, 313 га – в аренде.
Средний оставшийся срок аренды: 2,3 года.
Средняя доходность в пунктах: 42
Большую часть урожая составляет ячмень.
Урожайность пшеницы: 6,8 т/га
Урожайность рапса: 4,2 т/га
Урожайность ржи: 6 т/га
Урожайность ячменя: 7,4 т/га
Производительность все еще можно приблизить к средним европейским показателям, инвестируя в оборудование и другими способами.
С 2004 года основным видом деятельности является свиноводство, с 2019 года компания отказалась от свиноводства (из-за чумы свиней), выращивает зерновые культуры и реализует их.
Имеется 19 га леса, 485 га собственной земли, 63 га подсобных земель.
11 коровников, навозоочистные сооружения.
Есть вет. точка – административное здание, вет. Сан. скип, зерноочистительно-сушильная станция, тракторы Case и Magnum, пневматическая сеялка Spirit, комбайн Class Lexion, полуприцеп Western, система подготовки и кормления кормов.
www.laineva.lt, тел. 865912691

Dalintis:

Video

Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings