+370 659 12691

Trakų r. sav., Padvarionių k., Trakų g., rąstinė sodyba Nr. 375

JQPW+J9 Salkininkai, Lithuania
 • Paskelbta: 2022/01/21
 • Atnaujinta: 2022/11/11
 • Peržiūrų: 276
 • Kategorija: Sodybos pardavimui
 • Savivaldybė: Trakų r. sav.
 • Plotas: 67 m²
 • Įrengimas : Įrengtas
 • Objekto tipas: Sodyba , Namai , Sklypai
 • Žemės paskirtis: Žemės ūkio
 • Sklypo plotas: 130 a
 • Namo tipas: Gyvenamasis namas
 • Pastato tipas: Rąstinis
 • Šildymas: Kietu kuru
 • Ypatumai: Elektra

Aprašymas

Su ežero pakrante parduodami 2 žemės ūkio valdos sklypai 64 ir 66 arai, viso 1,30 hektaro (juos galima keisti į namų valdos sklypą) yra ūkinis ir pirtis Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., Trakų g. 13B ir Trakų g. 15. Servitutinis kelias yra per kaimynus.
Su ežero ,,Viesai“ pakrante.
pagal maps: https://goo.gl/maps/Q52uDg4VpNHbEPPY6 , https://regia.lt/map/traku_r?x=551375&y=6055884&identify=true&aobkodas=192-756-565&lang=0
Abiejų namų sklypų plotas: 1.30 ha.
12 km atstumas iki Trakų.
Trakų r. sav., Trakų g. 13B sklypo plotas: 0.6654 ha
Sklypo naudmenų plotas: 0.6170 ha
Iš jo sodų plotas: 0.0223 ha
Iš jo pievų ir ganyklų plotas: 0.5947 ha
Užstatyta teritorija: 0.0277 ha
Kitos žemės plotas: 0.0107 ha
Sklypas suformuotas atlikus preliminarius matavimus.
Trakų g. 15 sklypo plotas: 0.6460 ha
Trakų g. 15 sklypo naudmenų plotas: 0.2364 ha
Sklypo paskirtis: žemės ūkio.
Iš jo pievų ir ganyklų plotas: 0.2364 ha
Užstatyta teritorija: 0.0823 ha
Kitos žemės plotas: 0.3273 ha
Sklypas suformuotas atlikus kadastrinius matavimus.
Žemės ūkio balas: 28
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Viesai – ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, 8 km į vakarus nuo Trakų. Telkšo sudėtingos sandaros, netaisyklingame ledyninės kilmės duburyje. Ilgis iš vakarų į rytus – 1,17 km, plotis – iki 0,67 km. Altitudė 149,9 m. Krantai daugiausia žemi, tik pietinis ir rytinis – aukštesni. Kranto linija labai vingiuota, iš vakarų yra giliai įsiterpęs pusiasalis. Vakarinė pakrantė apaugusi krūmynais ir medžiais, kitose pakrantėse plyti dirbami laukai, pievos. Dugnas duobėtas, padengtas sapropelingu moliu bei gėlavandene klintimi (įlankose). Į Viesus suteka 2 upeliai, vakaruose išteka upelis į Ilgio ežerą (Strėvos intako Margio baseinas).

With the shore of the lake, 2 plots of 64 and 66 ares of agricultural holdings are for sale, a total of 1.30 hectares (they can be converted into a plot of homestead) is a farm and a sauna in Trakai d. sav., Trakų sen., Padvarionių k., Trakų g. 13B and Trakų st. 15. The easement path is through the neighbors.
With the shores of Lake Viesai.
according to maps: https://goo.gl/maps/Q52uDg4VpNHbEPPY6, https://regia.lt/map/traku_r?x=551375&y=6055884&identify=true&aobkodas=192-756-565&lang=0
Area of ​​both plots of land: 1.30 ha.
video: https://youtu.be/4nSanKhAhjs
12 km distance to Trakai.
Trakai d. sav., Trakų st. Area of ​​plot 13B: 0.6654 ha
Land area of ​​the plot: 0.6170 ha
Of which the area of ​​gardens: 0.0223 ha
Of which meadows and pastures: 0.5947 ha
Built-up area: 0.0277 ha
Other land area: 0.0107 ha
The plot was formed after preliminary measurements.
Trakų st. 15 plot area: 0.6460 ha
Trakų st. Land area of ​​15 plots: 0.2364 ha
Purpose of the plot: agricultural.
Of which meadows and pastures area: 0.2364 ha
Built-up area: 0.0823 ha
Other land area: 0.3273 ha
The plot was formed after cadastral measurements.
Agricultural score: 28
Photo: https://photos.app.goo.gl/iAnx7YhipMAAuUQv5
360 photos: https://photos.app.goo.gl/mJak6fUhA6wcooet8
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Viesai – a lake in Lithuania, Trakai district, 8 km west of Trakai. Complex structures of the pool, in an irregular glacial basin. Length from west to east – 1.17 km, width – up to 0.67 km. Altitude 149.9 m. The shores are mostly low, only the southern and eastern ones are higher. The coastline is very winding, with a deeply penetrating peninsula to the west. The west coast is overgrown with bushes and trees, other coasts have cultivated fields and meadows. The bottom is pitted, covered with sapropel clay and freshwater limestone (bays). 2 streams flow into Viesus, in the west a stream flows into Lake Ilgis (Margis basin of the Strėva tributary).

С берегом озера продаются 2 участка 64 и 66 соток сельхозугодий, общей площадью 1,30 га (можно переоборудовать под приусадебный участок) есть ферма и баня в Тракайском р. sav., Trakų sen., Padvarionių k., Trakų g. 13Б и ул. Траку. 15. Путь сервитута лежит через соседей.
С берегов озера Виесай.
по картам: https://goo.gl/maps/Q52uDg4VpNHbEPPY6, https://regia.lt/map/traku_r?x=551375&y=6055884&identify=true&aobkodas=192-756-565&lang=0
Площадь обоих земельных участков: 1,30 га.
видео: https://youtu.be/4nSanKhAhjs
Расстояние до Тракай 12 км.
Тракай д. сав., Траку ул. Площадь участка 13Б: 0,6654 га
Площадь земельного участка: 0,6170 га
Из них площадь садов: 0,0223 га
Из них луга и пастбища: 0,5947 га.
Площадь застройки: 0,0277 га
Площадь прочих земель: 0,0107 га
График формировался после предварительных измерений.
Траку ул. 15 Площадь участка: 0,6460 га
Траку ул. Площадь земельного участка из 15 участков: 0,2364 га
Назначение участка: сельскохозяйственное.
Из них площадь лугов и пастбищ: 0,2364 га.
Площадь застройки: 0,0823 га
Площадь прочих земель: 0,3273 га
Участок сформирован после кадастровых измерений.
Сельскохозяйственный балл: 28
Фото: https://photos.app.goo.gl/iAnx7YhipMAAuUQv5
360 фото: https://photos.app.goo.gl/mJak6fUhA6wcooet8
www.laineva.lt, тел. 865912691

Viesai – озеро в Литве, Тракайский район, в 8 км западнее Тракай. Сложные структуры поля в неправильной ледниковой котловине. Длина с запада на восток — 1,17 км, ширина — до 0,67 км. Высота 149,9 м. Берега в основном низкие, выше только южный и восточный. Береговая линия очень извилистая, с глубоко вдающимся полуостровом на западе. Западный берег зарос кустарником и деревьями, на других полях есть возделываемые поля и луга. Дно изрытое, покрыто сапропелевой глиной и пресноводным известняком (бухты). В Виесус впадают 2 ручья, на западе в озеро Илгис впадает ручей  (бассейн Маргиса притока Стревы).

Dalintis:

Video