+370 659 12691

Prie ežero ,,Galuono” su 300 metrų pakrante 2,26 ha, Nr. 42

Unnamed Road, 33212, Lietuva
  • Paskelbta: 2021/03/03
  • Atnaujinta: 2022/11/05
  • Peržiūrų: 968
  • Kategorija: Sklypai pardavimui
  • Savivaldybė: Molėtų r. sav.
  • Objekto tipas: Sklypai
  • Žemės paskirtis: Namų valda
  • Sklypo plotas: 250 a

Aprašymas

Prie ežero ,,Galuono“ 300 metrų pakrante parduodamas sklypas, su projektu ir leidimais statyti namui.400 metrų pakrantės, yra iškastas tvenkinys. 2,26 ha susidaro iš 1,99 ha miško, 25 aro kitos žemės, 2 arai pievų, Kelio servitutas 1 aras.
Molėtų r. sav., Inturkės sen., Pakrovų k., Ateities g. šalia 11
GPS: 55.165876, 25.535218
https://www.regia.lt/map/redirect.jsf?x=597610&y=6115456&text=.&scale=5000&lang=0 , važiuoti: https://goo.gl/maps/i7UdY21mr47xuFR29
video: https://youtu.be/4cTn9LKqxEk
www,laineva.lt , tel: 8 – 659 12 – 691

Bendras aprašymas. Galuonai – vidutinio dydžio (586 ha) maždaug 6,4 km ilgio ir iki 2 km pločio ežeras, telkšantis šalia Inturkės, maždaug 10 km į pietryčius nuo Molėtų. Ežero krantai nuolaidūs, pakrantėse vyrauja pievos ir nedideli miškeliai, gausu sodybų. Ežero atabradas gana ilgas ir apžėlęs nevienodo pločio nuo keliasdešimt iki 150 m nendrių juosta, todėl žūklė įmanoma tik iš valties ar vietomis – nuo ilgo liepto.
Ežere yra kelios salos. Rytuose Galuonai siaura, tačiau praplaukiama protaka jungiasi su Išnarų ežeru.
Ežeras gausiai prižėlęs vandens augmenijos, dugne vyrauja smėlio gruntas. Ežero dugno reljefas nevienodas – yra nemažai sėklių. Vidutinis Galuonų gylis – 5,5 m, giliausia vieta – 17 metrų. Ežeras priskirtinas karšinių ežerų tipui.
Žuvys ir žuvingumas. 2014-2015 m. atliekant ežere tyrimus rastos 9 žuvų rūšys: ešeriai, sterkai, karšiai, lydekos, lynai, kuojos, raudės, plakiai, pūgžliai. Kadangi ežeras buvo nesenai žuvintas šamais ir unguriais, šių žuvų taip pat turėtų atsirasti. Remianti tyrimų duomenimis, Galuonai išsiskiria didesne plėšrių žuvų, ypač ešerių, populiacija lyginant su aplinkiniais ežerais. Tyrimo metu net 83 proc. vertingų žuvų rūšių sudarė didesni ešeriai, sterkai ir lydekos. Tai pat akivaizdu, kad šis ežeras tinka sterkams – 2006 m. atlikus ichtiologinius tyrimus jų nebuvo rasta, o naujausi tyrimai rodo gana nemažus jų išteklius. Tiesa, visos pagautos žuvys – stambūs 2,5-3,2 kg sveriantys sterkai. Mažų sterkiukų nerasta ir iš to sektų išvada, kad sterkams čia nepalankios sąlygos neršti ir jų ištekliai priklauso tik nuo vykdyto žuvinimo.
Pagal tyrimus ežero žuvingumas vertinamas vidutiniškai, nors iki vidutiniškai-gero vertinimo trūksta labai nedaug.
Vykdyti žuvinimai. Ežere paskutiniu laiku leista žuvų:
2010-2011 m. 15 000 paaugintų ungurių, 500 000 paaugintų lydekaičių, 13 000 vienvasarių šamų;
2012 m. 14 700 paaugintų ungurių, 50 000 paaugintų sterkų, 2000 vienvasarių šamų;
2013 m. 58 000 „stiklinių“ unguriukų;
2014 m. 15 000 paaugintų unguriukų, 15 000 vienvasarių lydekaičių, 17 000 vienvasarių sterkiukų;
2015 m. 14 600 paaugintų unguriukų.
Patarimai meškeriotojams. Galuonai garsėja savo ešeriais ir lydekomis, todėl čia dažnai vyksta spiningavimo varžybos, gana gausiai lankosi tiek vietiniai, tiek ir iš didžiųjų miestų atvykę spiningautojai. Pasak žinomo spiningautojo, daugkartinio Lietuvos ir 2015 m. pasaulio spiningavimo iš valties čempiono, molėtiškio Sigito Lukštos, Galuonus galima priskirti prie ankstyvųjų ežerų, kuriame lydekos atkunta gana greitai ir galima čia bandyti laimę po pat balandžio 20-osios, t.y., lydekų žūklės draudimo pabaigos. Pavasarį šia prasme sėkmingiausias yra pietrytinis ežero pakraštys ir protaka, jungianti Galuonus su Išnarais. Vėliau lydekų koncentraciją kažkurioje konkrečioje ežero pusėje sunkiau nuspėti, todėl dažniausiai tenka jų ieškoti prie visame ežere susitelkusių sėklių, o jų ten neradus – lįsti į pakrantės pašvendrius.
Visada daug žada ežero salų pakraščiai, įvairūs į ežerą giliau išsikišę „rageliai“, kitos iš bendro fono išsiskiriančios ežero vietos.
Dar vienas įdomus p. Sigito pastebėjimas: nors ežere itin gausu įvairios baltos žuvies – kuojų, plakių, karšiukų –, daugiausiai lydekų būna ten, kur telkiasi dideli aukšlių būriai. Šias žuvis Galuonų lydekos itin mėgsta ir dažnai būtent jų rasi lydekų skrandžiuose.
Kalbant apie masalus, ponas Sigitas, gaudantis lydekas Galuonuose, pataria nevengti jų dydžio. 13-15 cm ar net 17 cm ilgio vobleris ar panašaus dydžio guminukas čia geriau vilioja lydekas, nei mažesni. Taip pat neverta užmiršti didesnių sukrių – netgi varžybose, vykusiose šiame ežere, jos yra ne kartą pagelbėjusios.
Labiausiai tinka natūralios spalvos masalai. Vienas iš sportininko favoritų, veikiančių ne tik šiame, bet ir aplinkiniuose ežeruose, kur vanduo skaidrus – mėlynos nugaros ir pieno baltumo šonų derinys.
Galuonuose itin daug įvairaus dydžio ešerių, todėl tikslinga juos vilioti mikromasalais arba norint pagauti didesnių – vidutinio dydžio 2-3 nr. (pagal „Mepps“ firmos klasifikaciją) sukrėmis. Kažkokias konkrečias vietas ešerių žūklei sunku išskirti – jų čia yra visur, todėl geriausiai veikianti taktika – ieškoti smulkių žuvų susibūrimų ir bandyti laimę įvairias masalais, stengiantis patikrinti kuo daugiau ežero ploto.
Ežere labai daug smulkios „baltos“ žuvies – kuojų, karšiukų, plakių. Tad, kas orientuojasi ne į žuvies dydį, o kibimų skaičių, šis ežeras yra tikras rojus. Pajaukinus iš vakaro stambesniu jauku čia gerai kimba iki puskilogramio ar kiek didesni „puskaršiai“ bei 100-200 g dydžio kuojos. Slenkant su valtimi pašvendriais realu pagauti gražių raudžių. Turintiems kantrybės ir ypač mėgstantiems naktinę žūklę, kada nurimsta smulkios žuvys ir aktyviau maitinasi stambios, yra galimybė prisijaukinti ir pagauti vieną kitą lyną.
Žūklės tvarka ir valčių nuleidimas. Žūklės tvarka nesiskiria nuo kitų „Žvejybos rojaus“ vandenų – norint žvejoti užtenka paprasto žvejo bilieto. Valtis nusileisti galima bent keliose vietose, pavyzdžiui, vakariniame ežero krante įsikūrusiame vadinamajame Molėtų kempinge arba pietvakariniame krante, maždaug per vidurį tarp Mackonių ir Miežionių kaimų, netoli kelio.
Įdomu, kad nuo pat atvirojo vandens sezono pradžios šiame ežere nedraudžiama plaukioti su iki 15 kW galios (20 a.j.) vidaus degimo varikliais, o nuo birželio 21 d. – net iki 220 kW (300 a.j.).

A plot of 300 meters from the shore of Lake Galuonas is for sale, with a project and permits to build a house. 400 meters from the shore, a pond has been dug. 2.26 ha consists of 1.99 ha of forest, 25 ares of other land, 2 ares of meadows, 1 ares of the Road.
Molėtai d. sav., Inturkės sen., Pakrovų k., Ateities str. next to 11
GPS: 55.165876, 25.535218
https://www.regia.lt/, drive: https://goo.gl/maps
video: https://youtu.be/4cTn9LKqxEk

www, laineva.lt, tel: 8 – 659 12 – 691
General description. Galuonai is a medium-sized (586 ha) lake about 6.4 km long and up to 2 km wide, located near Inturkė, about 10 km southeast of Molėtai. The shores of the lake are sloping, the shores are dominated by meadows and small forests, and there are many homesteads. The atabrad of the lake is quite long and overgrown with a reed strip of uneven width from several tens to 150 m, so fishing is possible only from a boat or in places – from a long pier.
There are several islands in the lake. In the east, the Galuonai narrow but passable channel connects with Lake Išnarai.
The lake is rich in aquatic vegetation, the bottom is dominated by sandy soil. The relief of the lake bottom is uneven – there are a lot of seeds. The average depth of Galuonai is 5.5 m, the deepest point is 17 m. The lake belongs to the type of card lakes.
Fish and fish stocks. 2014-2015 9 fish species were found during the research in the lake: perch, perch, bream, pike, tench, roach, roach, flounder, pike. Since the lake has recently been fished with catfish and eels, these fish should also occur. According to research, Galuonai has a higher population of predatory fish, especially perch, compared to the surrounding lakes. During the study, as many as 83 percent. valuable fish species consisted of larger perch, pike-perch and pike. It is also obvious that this lake is suitable for storks – in 2006. ichthyological studies have not found them, and recent studies show that their resources are quite considerable. True, all the fish caught are large pike weighing 2.5-3.2 kg. No small sturgeons were found and it would be inferred from this that spawning grounds are unfavorable for pike here and their resources depend only on the fishing carried out.
According to research, the lake’s fishing mortality is assessed as average, although very little is missing before the average-good assessment.
Fished. Recently allowed fish in the lake:
2010-2011 15,000 juvenile eels, 500,000 juvenile pike, 13,000 single-summer catfish;
2012 14,700 juvenile eels, 50,000 juvenile sturgeons, 2,000 single-summer catfish;
2013 58,000 „glass“ eels;
2014 15,000 juvenile eels, 15,000 ungulates, 17,000 ungulates;
2015 14,600 juvenile eels.
Tips for anglers. Galuonai is famous for its perch and pike, so spinning competitions often take place here, and both locals and spinners from big cities visit quite a lot. According to a well-known spinner, multiple Lithuanian and 2015 Galuonus, the world spinning champion of the boat, Sigitas Lukštas from Molėtai, can be attributed to the early lakes, where pike recover quite quickly and you can try your luck here just after the end of the pike fishing ban on April 20, i.e.. In the spring, the most successful in this sense is the southeastern edge of the lake and the canal connecting Galuonus with Išnaras. Later, the concentration of pike on a particular side of the lake is more difficult to predict, so it is usually necessary to look for them near the seeds concentrated in the whole lake, and if they are not found there – to crawl into the coastal ponds.
The edges of the islands of the lake, various „horns“ protruding deeper into the lake, and other places of the lake that stand out from the general background always promise a lot.
Another interesting Mr. Sigitas’ observation: although the lake is very rich in various white fish – roach, flounder, bream – most pike are found where large flocks of highlands are concentrated. These fish are very popular with Pike-perch pike and are often found in pike stomachs.
As for the baits, Mr. Sigitas, who catches pike in Galuoni, advises not to avoid their size. A 13-15 cm or even 17 cm long wobbler or rubber of a similar size attracts pike better here than smaller ones. It is also not worth forgetting the bigger twists and turns – even in the competitions held on this lake, they have helped many times.
Natural color baits are most suitable. One of the athlete’s favorites, operating not only in this but also in the surrounding lakes, where the water is clear, is a combination of blue back and milky white sides.
There are a lot of perches of different sizes in the gills, so it is expedient to lure them with micromass or to catch larger ones – medium size 2-3 no. (according to the Mepps classification). It is difficult to single out any specific places for perch fishing – they are everywhere here, so the best tactic is to look for small fish assemblages and try your luck with various baits, trying to check as much of the lake area as possible.
There are a lot of small „white“ fish in the lake – roaches, bream, flounder. So who doesn’t focus on fish size, and the number of hooks, this lake is a real paradise. After tasting in the evening with a larger bait, it catches well up to half a kilogram or slightly larger „semi-heat“ and roaches of 100-200 g. It is realistic to catch beautiful mourning while sailing with a boat. For those who have patience and especially love night fishing, when small fish calm down and large ones are more active, there is an opportunity to tame and catch each other’s ropes.
Fishing arrangements and launching. The fishing procedure is no different from other waters of the „Fishing Paradise“ – a simple fisherman’s ticket is enough to fish. The boat can be landed in at least a few places, such as the so-called Molėtai campsite on the western shore of the lake or on the southwestern shore, approximately in the middle between the villages of Mackoniai and Miežioniai, near the road.
Interestingly, from the beginning of the open water season, it is not forbidden to sail in this lake with internal combustion engines up to 15 kW (20 a.j.), and from 21 June. – even up to 220 kW (300 a.j.).

Продается участок в 300 метрах от берега озера Галуонас, с проектом и разрешением на строительство дома В 400 метрах от берега вырыт пруд. 2,26 га состоит из 1,99 га леса, 25 соток прочих земель, 2 соток лугов, 1 соток дороги.
Молетай д. сав., Inturkės sen., Pakrovų k., Ateities str. рядом с 11
GPS: 55.165876, 25.535218
https://www.regia.lt/, Поездка: https://goo.gl/maps
видео: https://youtu.be/4cTn9LKqxEk
https://laineva.lt/skelbimai/sklypai-pardėms/moletu-r-sav/prie-ezero-galuono-su-300-metru-pakrante-25ha/
www, laineva.lt, тел: 8 – 659 12 – 691
Общее описание. Галуонай – это озеро среднего размера (586 га), длиной около 6,4 км и шириной до 2 км, расположенное недалеко от Интурке, примерно в 10 км к юго-востоку от Молетая. Берега озера пологие, по берегам преобладают луга и небольшие леса, много усадеб. Атабрад озера довольно длинный и зарос камышовой полосой неравномерной ширины от нескольких десятков до 150 м, поэтому ловить рыбу можно только с лодки или местами – с длинной пристани.
В озере есть несколько островов. На востоке узкий, но проходимый канал Галуонай соединяется с озером Ишнарай.
Озеро богато водной растительностью, на дне преобладает песчаный грунт. Рельеф дна озера неровный – много семян. Средняя глубина Галуонай – 5,5 м, самая глубокая точка – 17 м. Озеро относится к типу карточных озер.
Рыба и рыбные запасы. 2014-2015 В ходе исследований в озере было обнаружено 9 видов рыб: окунь, окунь, лещ, щука, линь, плотва, плотва, камбала, щука. Поскольку в озере недавно вылавливали сома и угря, эти рыбы тоже должны встречаться. Согласно исследованиям, в Галуонаи больше хищных рыб, особенно окуня, по сравнению с окружающими озерами. В ходе исследования целых 83 процента. Ценные виды рыб – окунь, судак и щука. Также очевидно, что это озеро подходит для аистов – в 2006 году. Ихтиологические исследования не обнаружили их, а недавние исследования показывают, что их ресурсы весьма значительны. Правда, вся пойманная рыба – это крупная щука весом 2,5-3,2 кг. Мелких осетровых не обнаружено, и из этого следует, что нерестилища здесь неблагоприятны для осетровых, а их ресурсы зависят только от проводимого промысла.
Согласно исследованиям, промысел в озере оценивается как средний, хотя перед оценкой «средний-хороший» упускается очень мало.
Рыбачил. В последнее время в озере разрешено ловить рыбу:
2010-2011 15 000 молодых угрей, 500 000 мальков щуки, 13 000 однолетних сомов;
2012 г. 14 700 молодых угрей, 50 000 молодых крачек, 2 000 однолетних сомов;
2013 58 000 „стеклянных“ угрей;
2014 г. 15 000 молодых угрей, 15 000 копытных, 17 000 копытных;
2015 г. 14600 молодых угрей.
Советы рыболовам. Галуонай славится своими окунями и щуками, поэтому здесь часто проходят соревнования по спиннингу, причем довольно часто приезжают как местные, так и спиннеры из крупных городов. По словам известного спиннера, многократный литовец и 2015 Галуонуса, чемпиона мира по спиннингу с лодки Сигитаса Лукшта из Молетая, можно отнести к ранним озерам, где щука восстанавливается довольно быстро, и вы можете попытать счастья здесь сразу после окончания запрета на ловлю щуки 20 апреля, т.е. Весной наиболее удачными в этом смысле являются юго-восточная оконечность озера и канал, соединяющий Галуонус с Ишнарасом. В дальнейшем концентрацию щуки на той или иной стороне озера предсказать сложнее, поэтому обычно приходится искать их возле семян, сосредоточенных во всем озере, а если их там нет – заползать в прибрежную зону. пруды.
Края островков озера, всевозможные «рога», выступающие глубже в озеро, и другие места озера, выделяющиеся на общем фоне, всегда обещают многое.
Еще один интересный Mr. Наблюдение Сигитаса: хотя озеро очень богато разнообразной белой рыбой – плотва, камбала, лещ – больше всего щуки водится там, где сосредоточены большие стаи высокогорья. Эти рыбы очень популярны у судака и часто попадают в желудки щуки.
Что касается приманок, мистер Сигитас, ловящий щуку в Галуони, советует не избегать их размера. Воблер длиной 13-15 см или даже 17 см или резина аналогичного размера привлекает сюда щуку лучше, чем более мелкие. Не стоит забывать и о больших поворотах – даже на соревнованиях, проводимых на этом озере, они не раз помогали.
Наиболее подходят приманки натурального цвета. Один из фаворитов спортсмена, работающего не только в этом, но и в близлежащих озерах, где вода прозрачная, – это сочетание синей спины и молочно-белых сторон.
В жабрах много окуней разного размера, поэтому их целесообразно приманить микромассой или ловить более крупных – средних 2-3 шт. (по классификации Mepps). Выделить какие-то конкретные места для ловли окуня сложно – они здесь повсюду, поэтому лучшая тактика – искать небольшие скопления рыб и испытывать удачу с различными приманками, стараясь проверить как можно большую территорию озера.
В озере водится много мелкой «белой» рыбы – плотва, лещ, камбала. Так что для тех, кто ориентируется не на размер рыбы, а на количество приманок, это озеро – настоящий рай. Попробовав вечером на более крупную приманку, хорошо ловит до полукилограмма или чуть больше «полугара» и тараканов до 100-200 г. Уловить красивый траур, плывя на лодке, реально. Для терпеливых и особенно любящих ночную рыбалку, когда мелкие рыбки успокаиваются, а крупные активизируются, есть возможность приручить и поймать друг друга за веревки.
Организация рыбалки и спуск на воду. Процедура рыбалки ничем не отличается от других водоемов «Рыболовного рая» – для рыбалки достаточно простого рыбацкого билета. Лодку можно высадить как минимум в нескольких местах, например, в так называемом кемпинге Молетай на западном берегу озера или на юго-западном берегу, примерно посередине между деревнями Макконяй и Межионяй, недалеко от дороги.
Интересно, что с самого начала сезона открытой воды в этом озере не запрещается плавать с двигателями внутреннего сгорания до 15 кВт (20 a.j.), а с 21 июня. – даже до 220 кВт (300 а.ж.).

Video

Planas

Geodezinis planas

planas