+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

Dvaras 1621 metų Molėtų rajone prie Virintos upės. Nr. 374

2820 50, Klabiniai 33310, Lietuva
  • ID: 14988
  • Paskelbta: 2022/01/21
  • Atnaujinta: 2024/04/02
  • Peržiūrų: 543

Aprašymas

Parduodamas dvaras Molėtuose su 21 ha.
5  mūriniai pastatai, Paveldas.
Yra 26 arų tvenkinys ir 140 metrų ,,Virintos“ upės pakrantės, puiki vieta maudytis prie seno malūno užtvankos;.
Dvarui reikia renovacijos. Yra galimybė gauti europinių lėšų renovacijai.
Aukštų skaičius: 2. Yra rūsiai.
www.laineva.lt, Tel. 865912691
Po Karolio Stanislovo II Radvilos mirties 1790 m. veikė Radvilų skolų komisija, kuri parceliavo giminės turtus, kad būtų atsiskaityta su kreditoriais. Taip Klabinių dvaras atiteko Riomeriams, greičiausiai Trakų pakamariui ir vėliavininkui Steponui Dominykui Riomeriui (1721-1793), kuris gana greit mirė ir dvaras liko nepilnamečiam jo sūnui Mykolui Juozapui Riomeriui (1778-1853). Apie tai žinome iš 1795 m kovo 23 d. surašyto dokumento, kuriame karūnos šambelionas Dominykas Chreptovičius teisinosi Rusijos imperijos valdžiai, kad nedalyvavo 1794 m. sukilime, taip pat minėjo, kad rūpinosi nepilnamečiais Riomeriais, Kuriems priklausė Klabinių ir Kriaunų-Bagdoniškio dvarai (Rokiškio raj.), kol šie galės perimti dvarus. Dvarai tuo metu buvo išnuomoti, Dominykas Chreptovičius siekė Klabinių dvaro nuomos pratęsimo, neaišku tik kas jį nuomavosi).

 

Manor for sale in Molėtai with 21 ha.
5 brick buildings, Heritage.
There is a 26-acre pond and 140 meters of the bank of the river Virinta, a great place to swim at the dam of the old mill;
The manor needs renovation. There is an opportunity to receive European funds for renovation.
Number of floors: 2. There are cellars.
www.laineva.lt, Tel. 865912691
After the death of Charles Stanislaus II Radvila in 1790. there was a Radvila Debt Commission that parceled out the relatives ’property to settle with creditors. Thus the manor of Klabiniai passed to the Riomers, most likely to the Trakai Chamber and the flagship Steponas Dominikas Riomeris (1721-1793), who died rather quickly and the manor remained to his minor son Mykolas Juozapas Riomeris (1778-1853). We know this from March 23, 1795. A document written in 1794, in which the crown chambelon Dominyk Chreptovich justified the Russian Empire’s failure to participate in the 1794 in the uprising, also mentioned that they took care of the minor Riomers, who owned the manors of Klabiniai and Kriaunai-Bagdoniškis (Rokiškis district), until they could take over the manors. The manors were rented at that time, Dominykas Chreptovičius sought an extension of the lease of the Klabiniai manor, it is not clear who rented it).

 

Продается имение в Молетай площадью 21 га.
5 кирпичных домов, Наследие.
Есть пруд площадью 26 акров и 140 метров берега реки Виринта, отличное место для купания у плотины старой мельницы;
Усадьба нуждается в ремонте. Есть возможность получить европейские средства на ремонт.
Этажность: 2. Есть подвалы.
www.laineva.lt, тел. 865912691
После смерти Карла Станислава II Радвилы в 1790 г. существовала долговая комиссия Радвилы, которая распределяла имущество родственников для расчетов с кредиторами. Таким образом, имение Клабиняй принадлежало Риомерам, скорее всего, Тракайской палате и флагману Стпонасу Доминикасу Риомерису (1721-1793), который довольно быстро умер, и имение осталось его несовершеннолетнему сыну Миколасу Юозапасу Риомерису (1778-1853). Мы знаем это от 23 марта 1795 года. Документ, написанный в 1794 г., в котором коронный шамбелон Доминик Хрептович обосновывал неучастие Российской империи в войне 1794 г. в восстании также упомянули, что они заботились о несовершеннолетних риомерах, которым принадлежали мызы Клабиняй и Кряунай-Багдонишкис (Рокишкский район), пока они не смогли завладеть имениями. Усадьбы в то время сдавались в аренду, Доминикас Хрептовичюс добивался продления договора аренды усадьбы Клабиняй, неясно, кто ее арендовал).

Dalintis:
Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings