+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

Anykščių r. sav., Juodžgalio k., rąstinė sodyba Nr. 371

Juodžgalys 29330, Lithuania
  • ID: 14880
  • Paskelbta: 2022/01/19
  • Atnaujinta: 2022/11/10
  • Peržiūrų: 475

Aprašymas

SODYBA ANYKŠČIŲ RAJONE
———————————————————————————————–
VIENKIEMIS TARP TROŠKŪNŲ IR VIEŠINTŲ – Juodžgalys 2, 29309 Viešintų sen., Anykščių r. sav.
———————————————————————————————–
GERAS PRIVAŽIAVIMAS. ŽIEMĄ VALOMAS.
———————————————————————————————–
GERAI IŠLAIKYTA SODYBA
———————————————————————————————–
• Rami vieta.
• Sodybą supa šimtamečiai ąžuolai, klevai, liepos.
• Sodyba – vienkiemis
• Trys kaimynai už 400 m., 1,2 km ir 1,3 km.
• Daug priklausinių.
• Netoli Viešinto ežeras (10 km), Šventosios upė (10 km) ir Šimonių giria (12 km).
————————————————————————————————
PRAMOGOS ANYKŠČIŲ RAJONE
————————————————————————————————
– Pagojės tvenkinio vandens pramogos 14 km
– Sakralinio meno centras 20 km
– SPA Bangenis 20 km
– Angelų muziejus 20 km
– A. Vienuolio muziejus 20 km
– Aukščiausia Lietuvos bažnyčia Šv. Mato bažnyčia 20 km
– Kalitos kalnas 21 km
– Siaurukas 21 km
– Kartodromas 21 km
– Laimės žiburys 22 km
– Dainuvos nuotykių slėnis 22 km
– SPA Vilnius 22 km
– Šeimyniškėlių piliakalnis 24 km
———————————————————
KITOS PRAMOGOS:
———————————————————
– Arklio muziejus
– PUNTUKO akmuo
– Medžių lajų takas
– Labirintai
– Kavarsko užtvanka
– Nevėžos ežero vandens pramogos
– Rubikių ežero paplūdimiai
– Rubikių ežero jachtų ir valčių nuoma
– Rubikių apžvalgos bokštas
– Puntuko brolis
– Karalienės liūnas
– Atodangos
– Plaustų ir baidarių nuoma
– Dviračių nuoma
– ZALA ARMS šaudykla
————————————————————————————————
SKLYPAS
————————————————————————————————
• Plotas 0,60 ha.
• Paskirtis: namų valda.
• Atlikti kadastriniai matavimai.
• Taisyklinga forma.
————————————————————————————————
NAMAS
————————————————————————————————
• Plotas: 96,88 kv. m.
• Tvarkingas, neapleistas, rakinamas.
• Jaukus senovinis namas.
• Rąstinis
• Yra neįrengta palėpė.
• Name galima apsistoti nieko neinvestavus.
————————————————————————————————-
IŠPLANAVIMAS
————————————————————————————————-
• Veranda (gonkelis)
• Prieangis ~17 kv. m.
• Tamsus podėlis ~17 kv. m..
• Virtuvė su senoviniu pečiumi ~9 kv.m.
• Valgomasis ~14 kv.m.
• Miegamasis ~8 kv. m.
• Salonas (stancija) ~30 kv. m.
————————————————————————————————-
KOMUNIKACIJOS
————————————————————————————————-
• Elektra: yra
• Vanduo: šulinys
• WC: lauko tualetas
• Privažiavimas: labai geras. Valomas žiemą.
• Iki asfalto 2.5 km.
————————————————————————————————-
KITI PASTATAI
————————————————————————————————-
• Malkinė 10 kv. m.
• Pirtis 13 kv.m. (rakinama)
• Garažas 16 kv. m. (rakinamas)
• Klėtis 33 kv. m. (rakinama)
• Tvartas 70 kv. m.
• Klojimas 82 kv. m.
————————————————————————————————-
ATSTUMAI
————————————————————————————————-
• Iki Viešintų 9 km.
• Iki Andrioniškio 9 km.
• Iki Troškūnų 10 km.
• Iki Šventosios upės 10 km.
• Iki Viešinto ežero 10 km.
• Iki Šimonių girios 12 km.
• Iki Anykščių 20 km.
• Iki Kupiškio 32 km.
• Iki Svedasų 36 km.
• Iki Panevėžio 50 km.
• Iki Utenos 58 km.
• Iki Ukmergės 58 km.
• Iki Kauno 130 km.
• Iki Vilnius 130 km.
www.laineva.lt , tel: 8665912691

HOMESTEAD IN ANYKŠČIAI DISTRICT
————————————————- ———————————————
ONE BETWEEN TROŠKŪNAI AND PUBLIC – Juodžgalys 2, 29309 Viešintų sen., Anykščiai d. sav.
————————————————- ———————————————
GOOD ACCESS. CLEAN IN WINTER.
————————————————- ———————————————
WELL – MAINTENED HOMESTEAD
————————————————- ———————————————
• Calm place.
• The homestead is surrounded by centuries-old oaks, maples, July.
• Homestead – single farm
• Three neighbors 400 m, 1.2 km and 1.3 km.
• Lots of addicts.
• Near Lake Viešintas (10 km), Šventoji River (10 km) and Šimoniai forest (12 km).
————————————————- ———————————————-
ENTERTAINMENT IN ANYKŠČIAI DISTRICT
————————————————- ———————————————-
– Pagoji pond water entertainment 14 km
– Sacred Art Center 20 km
– Spa Bangen 20 km
– Museum of Angels 20 km
– A. Monastery Museum 20 km
– The tallest church in Lithuania, St. Matthew Church 20 km
– Mount Kalita 21 km
– Narrow by 21 km
– Kart track 21 km
– The light of happiness 22 km
– Dainuva adventure valley 22 km
– SPA Vilnius 22 km
– Šeimyniškėliai mound 24 km
————————————————- ——-
OTHER ENTERTAINMENT:
————————————————- ——-
– Horse Museum
– The Puntukas Stone
– Tree crown trail
– Labyrinths
– Kavarsko Dam
– Lake Nevėža water entertainment
– The beaches of Lake Rubikiai
– Rent of yachts and boats on Lake Rubikiai
– Rubik’s Observation Tower
– Puntuko’s brother
– Queen’s Swamp
– Exposures
– Rafting and kayaking rental
– Bike rent
– ZALA ARMS shooting range
————————————————- ———————————————-
PLOT
————————————————- ———————————————-
• Area 0.60 ha.
• Purpose: home ownership.
• Cadastral measurements performed.
• Correct shape.
————————————————- ———————————————-
HOUSE
————————————————- ———————————————-
• Area: 96.88 sq. M. m.
• Neat, non-abandoned, lockable.
• Cozy old house.
• Log
• There is no attic.
• It is possible to stay in the house without investing anything.
————————————————- ———————————————–
LAYOUT
————————————————- ———————————————–
• Porch (gonkelis)
• Entrance hall ~ 17 sq. M. m.
• Dark cache ~ 17 sq. M. m ..
• Kitchen with antique shoulder ~ 9 sq.m.
• Dining room ~ 14 sq.m.
• Bedroom ~ 8 sq. M. m.
• Salon (punch) ~ 30 sq. M. m.
————————————————- ———————————————–
COMMUNICATIONS
————————————————- ———————————————–
• Electricity: available
• Water: well
• WC: outdoor toilet
• Access: very good. Cleaned in winter.
• Up to asphalt 2.5 km.
————————————————- ———————————————–
OTHER BUILDINGS
————————————————- ———————————————–
• Firewood 10 sq. M. m.
• Sauna 13 sq.m. (lockable)
• Garage 16 sq. M. m. (lockable)
• Barn 33 sq. M. m. (lockable)
• Barn 70 sq. M. m.
• Laying 82 sq. M. m.
————————————————- ———————————————–
DISTANCES
————————————————- ———————————————–
• 9 km to Viesintai.
• 9 km to Andrioniškis.
• 10 km to Troškūnai.
• 10 km to the river Sventoji.
• 10 km to Lake Viešintas.
• 12 km to Šimoniai forest.
• 20 km to Anykščiai.
• 32 km to Kupiškis.
• 36 km to Svedas.
• 50 km to Panevėžys.
• 58 km to Utena.
• 58 km to Ukmergė.
• 130 km to Kaunas.
• 130 km to Vilnius.
www.laineva.lt, tel: 8665912691

УСАДЬБА В АНИКЩЯЙСКОМ РАЙОНЕ
————————————————— ——————————————–
ОДИН МЕЖДУ ТРОШКУНАСОМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ – Juodžgalys 2, 29309 Viešintų sen., Anykščiai d. сохран.
————————————————— ——————————————–
ХОРОШИЙ ДОСТУП. ЧИСТО ЗИМОЙ.
————————————————— ——————————————–
ХОРОШО СОХРАНЕННАЯ УСАДЬБА
————————————————— ——————————————–
• Спокойное место.
• Усадьба окружена вековыми дубами, кленами, июль.
• Усадьба – отдельная ферма
• Три соседа 400 м, 1,2 км и 1,3 км.
• Много наркоманов.
• Рядом с озером Вешинтас (10 км), рекой Швянтойи (10 км) и Шимонским лесом (12 км).
————————————————— ————————————————————
РАЗВЛЕЧЕНИЯ В АНИКЩЯЙСКОМ РАЙОНЕ
————————————————— ————————————————————
– водные развлечения у пруда Пагоджи 14 км
– Центр сакрального искусства 20 км
– Спа Банген 20 км
– Музей ангелов 20 км
– Музей А. Монастыря 20 км
– Самая высокая церковь Литвы, Св. Церковь Святого Матфея 20 км
– Гора Калита 21 км
– сузить на 21 км
– Картодром 21 км
– Свет счастья 22 км
– Долина приключений Дайнува 22 км
– СПА Вильнюс 22 км
– Курган Шейминишкеляй 24 км
————————————————— ——
ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
————————————————— ——
– Музей лошадей
– Камень Пунтукас
– Тропа крон деревьев
– Лабиринты
– Каварская плотина
– водные развлечения на озере Невежа
– Пляжи озера Рубикяй
– Аренда яхт и катеров на озере Рубикяй
– Смотровая башня Рубика
– брат Пунтуко
– Королевское болото
– экспозиции
– Прокат рафтинга и каякинга
– Прокат велосипедов
– ZALA ARMS стрельбище
————————————————— ————————————————————
УЧАСТОК
————————————————— ————————————————————
• Площадь 0,60 га.
• Цель: домовладение.
• Выполнены кадастровые замеры.
• Правильная форма.
————————————————— ————————————————————
ДОМ
————————————————— ————————————————————
• Площадь: 96,88 кв.м. м.
• Аккуратный, не заброшенный, запираемый.
• Уютный старый дом.
• Бревно
• Нет чердака.
• Можно остаться в доме, ничего не вкладывая.
————————————————— ————————————————————-
МАКЕТ
————————————————— ————————————————————-
• Крыльцо (гонкелис)
• Прихожая ~ 17 кв.м. м.
• Темный тайник ~ 17 кв.м. м ..
• Кухня с антикварным плечом ~ 9 кв.м.
• Столовая ~ 14 кв.м.
• Спальня ~ 8 кв.м. м.
• Салон (панч) ~ 30 кв.м. м.
————————————————— ————————————————————-
СВЯЗИ
————————————————— ————————————————————-
• Электричество: есть
• Колодец с водой
• Туалет: туалет на улице
• Доступ: очень хороший. Убирали зимой.
• До асфальта 2,5 км.
————————————————— ————————————————————-
ДРУГИЕ ЗДАНИЯ
————————————————— ————————————————————-
• Дрова 10 кв.м. м.
• Сауна 13 кв.м. (запираемый)
• Гараж 16 кв.м. м. (запираемый)
• Сарай 33 кв.м. м. (запираемый)
• Сарай 70 кв.м. м.
• Кладка 82 кв.м. м.
————————————————— ————————————————————-
РАССТОЯНИЯ
————————————————— ————————————————————-
• 9 км до Виесинтай.
• 9 км до Андрионишкиса.
• 10 км до Трошкунай.
• 10 км до реки Швянтойи.
• 10 км до озера Виешинтас.
• 12 км до Шимоняйского леса.
• 20 км до Аникщяй.
• 32 км до Купишкиса.
• 36 км до Сведаса.
• 50 км до Паневежиса.
• 58 км до Утены.
• 58 км до Укмерге.
• 130 км до Каунаса.
• 130 км до Вильнюса.
www.laineva.lt, тел: 8665912691

Dalintis:
Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings