+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

Utenos r. sav., Pakalnių k., Taikos g., rąstinis namas Nr. 294

Pakalniai, 28351, Lithuania
  • ID: 12921
  • Paskelbta: 2021/10/06
  • Atnaujinta: 2023/06/01
  • Peržiūrų: 1373

Aprašymas

Parduodamas rastinis namas su 0,0473 ha žemės sklypu, kur namas apkaltas geltonomis daililentėmis Pakalnių miestelyje, 300 metrų iki ežero,,Vidinkštas“ su įrengta maudykla bei poilsiaviete.
Pirmas aukštas įrengtas, plastikiniai langai yra ūkinis, 4.7 arai žemės, be patogumų, Asfaltuotas kelias, šalia bažnyčia
Adresas: Utenos r. sav., Leliūnų sen., Pakalnių (Pakalnės) k., Taikos g. 13
Pagal google maps rasite: https://goo.gl/maps/eMAVX6TgExb7VmTK7
Foto ar nuoroda rasite: https://goo.gl/maps/USDVBbB6Y5xXoPgc7
360 foto: https://photos.app.goo.gl/E4X5rkPTdjz7KyBJ7
video: https://youtu.be/6suUS_73CSE
Iki Utenos miesto 9 km., Vilniaus 90 km
Didelė namo dalis parduodama 90%, išskyrus yra vienas kambarėlis 13kvm priklausantis Lietuvos respublika, kur yra galimybė išsipirkti.
Užregistruota pastatas medicininis punktas kur galima keisti paskirtį i namų valda ir registruotis gyventojams.
Pakalnių miestelyje yra veikiantis vaikų darželis, dvi parduotuvės, bažnyčia, biblioteka, moterų užimtumo centras.
www.laineva.lt tel: 8 659 12 691
11 km į pietus nuo Utenos tarp kalvelių išsidriekę – Pakalniai (Leliūnų sen Utenos r.). Istoriniuose šaltiniuose Pakalnių vardas paminėtas 1660 m. Pakalnius kirto pagrindinis kelias į Vilnių pro Alantą ir Molėtus, juo 1812 m. keliavo imperatoriaus Napaleono kariai. Kitas reikšmingas kelias, senovėje jungęs Utenos ir Ukmergės pilis, vedė pro piliakalnį. Caro laikais Pakalniai priklausė Ukmergės (Vilkmergės) apskričiai, 1947-1950 m. – Skudutiškio valsčiui. 1950 06 20 – Įkurtas Utenos r. ir Pakalnių apylinkė. 1986 m. Pakalniai prijungiami prie Leliūnų apylinkės.
1 Vidinksto ežeras
2 Pakalnių piliakalnis
3 Dvarvietė
4 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
5 Mokykla
6 Įstaigos, organizacijos
Vidinksto ežeras
Šiaurės rytuose nuo kaimo tyvuliuoja Vidinksto ežeras.
Yra romantiškų ežero kilmės aiškinimų. Vienas iš tokių padavimų: kadaise ant Pakalnių piliakalnio stovėjusi kunigaikščio Vido pilis. Jam kovose su priešu žuvus, mylimoji taip verkusi, kad iš tų ašarų ir atsiradęs Vidinkstas. Dar kitoje sakmėje pasakojama, kad Vidingstas nusileidęs iš dangaus, kai moterys atspėjusios jo vardą: viena rodydama nuskridusią paukštę pasakiusi, kaip toji plasnoja sparnais: „vidinkst, vidinkst“.
Pakalnių piliakalnis
Prie Vidinksto ežero yra Pakalnių piliakalnis. [2] Šalia piliakalnio yra apvalus (plotis – 0,5 ha, aukštis – 2 m) kalniukas, vadinamas Laumės Kvartukėliu. Sakmė pasakoja, kad laumės pilė prijuostėm piliakalnį. Tačiau užgiedojus gaidžiams, turėjusios išpilti šioje vietoje savo nešulius. Kiek piečiau yra trijų hektarų ploto kalnelis, vadinamieji Prancūzų kapai (Kapų kalnas).
Dvarvietė
Kitapus Pakalnių telkšo dar du ežerai, esantys netoli buvusio dvaro, todėl dažnai pavadinami dvaro ežerais, nors jie turi ir kitus vardus – Pagurinis (Pagūrys) ir Pakalnis. Abu ežerus skiria aukštuma, kurioje buvo Pakalnių dvaras. Ežerų plotai panašūs – apie hektarą, skiriasi tik forma – Pagurinis pailgas, nusidriekęs iš rytų į vakarus, o Pakalnis – netaisyklingo keturkampio formos. Pakraščiai sparčiai pelkėja, čia veisiasi daug vandens paukščių. Tarp tų ežerų auga Pakalnių ąžuolas ( liemens apimtis – 531 cm, lajos aukštis – 18 m). 1960 m. buvo paskelbtas gamtos paminklu, o 1997m. – tik saugomu objektu. Viduje yra didelė drevė. Manoma, kad iki 17 a. vidurio Pakalnių dvaras buvo priskirtas LDK kunigaikščio reikmėms tenkinti. Vėliau dvaras atiduotas Lietuvos didikui, išstumtam iš rusiškų žemių (egzuliantui) Kuliešai. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad 1774 m. karalius Stanislovas Augustas leido Smolensko žemių teisėjui Kuliešai Pakalnių dvare ruošti ruošti 4 metinius prekymečius. Tuo metu dvarui priklausė 20 kiemų.Paskutinė dvaro ponia Felicija Kuliešienė garsėjo labdaringa veikla, patardavo sveikatos klausimais. 1940 m. su dukra Emilija Kurminiene ištremtos.
Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
Pakalniai yra bažnytkaimis. 1762 m. dvarininkas A. Kulieša dvare pastatė 90 m² ploto medinę bažnyčią. Ji buvo Leliūnų parapijos filija. Šiai sunykus 1906 m. kunigas Jurgis Kazlauskas su parapijiečiais pastatė naują medinę bažnyčią. Švč. Trejybės bažnyčia buvo netradicinio stiliaus, labai panaši į didelį namą, tik galuose buvo bokšteliai su kryžiais. 1928 m. įkuriama Pakalnių parapija.
2000 04 25 ryte iš vidaus kilęs gaisras sudegino bažnyčią iki pamatų. Klebonas Kostas Balsys su parapijiečiais nusprendė atstatyti bažnyčią. Statybą rėmė Lietuvos respublikos vyriausybė, Utenos savivaldybė, privačios aukos. 2000 08 06 vykusiose iškilmėse seimo pirmininkas V. Landsbergis padėjo pirmą plytą bažnyčios statyboje. Po 5 mėn., per Šv. Kalėdas, iš pelenų pakilusioje bažnyčioje, dar be langų ir durų vyko pirmosios mišios. 2001 09 16 atstatytą bažnyčią pašventino Panevėžio vyskupas ordinaras J. Preikšas. Architekto K. Tamošėčio suprojektuotos bažnyčios plotas – 300 m², aukštis – 18 m , bokšte kryžius iškeltas į 21 aukštį. Fasadas iš dekoratyvinių pilkų ir geltonų plytų, medienos. Jį puošia skulptoriaus J. Naruševičiaus Šv. Marijos 3,5 m aukščio skulptūra. Bažnyčios altoriuje įmontuotas dailininko A. Surgailio vitražas (Švč. Trejybės simbolis). Po kun. J. Kazlausko mirties 1909 m. Pakalniuose klebonavo kun. Kisielius, vėliau – kun. Žižys. Kun. Petras Purauskas klebonavo iki 1940 m. Jis rūpestingai tvarkėsi parapijoje: praplėtė kapines, perstatė kleboniją, sutvarkė perkūno apgadintą bažnyčios bokštą. Nuo 1940 iki 1977 m. buvo klebonu, geras pamokslininkas kun. Povilas Astrauskas (1905-1977), nuo 1978 iki 1985 m. su trumpa pertrauka – kun. Antanas Zulonas. Po jo Pakalniai neturėjo savo klebono. J. Pranevičius, V. Kapočius, P. Baniulis, J. Bagdonas, P. Tarulis, P. Adomonis, S. Stanikūnas, S. Sudentas – štai tos pavardės Utenos kunigų, kurie vedė pakalniškius dievo keliu. 1992 m paskirtas kun. Kostas Balsys. Nuo 2005 iki 2008 m. administravo kun. Stasys Zubavičius, dabar – Alfredas Puško.
Mokykla
Apie 1916 m. Pakalniuose atidaryta pradžios mokykla (mokytoju dirbo Serapinas Zaranka, vėliau S. Liubartienė irkt.) špitolėje (dabar pašto pastate). 1936 m. pastatyta nauja mokykla (dabar kultūros namai). 1946 m. pradinėje mokykloje dirbo mokytojai A. ir L. Babrauskai. 1949-1961 m. veikė septynmetė, 1961-1986 m. – aštuonmetė, 1986-1990 m. – nepilna vidurinė, 1990-2007 m. – pagrindinė, 1997 m. perorganizuojama į Utenos R. Šaltenio pagrindinės mokyklos pradinę mokyklą. Mokiniai mokėsi dvare, klebonijoje, 1960 m. pastatytam pradinės mokyklos pastate.
1967 m. pastatyta nauja dviaukštė mokykla. Mokyklos direktoriai: S. Matulionis, A. Jatautis, J. Sokalavienė, E. Girdžuišienė, V. Šapokienė, N. Kavaliauskienė. 1980 m. pastatytas Pakalnių vaikų darželis ir veikia iki šių dienų.
Įstaigos, organizacijos
Gyventojų atminime, pirmasis Pakalnių paštas buvo įsikūręs jau neišlikusioje špitolėje. Tarpukario Lietuoje buvo įsteigtas pieno separavimo punktas, krautuvę ir arbatinę turėjo Jonas Skrebiškis. Tarybiniais laikais Pakalniuose veikė pirtis, siuvykla, buitinių paslaugų paviljonas, valgykla. Nuo 1958 m. veikia med. punktas. 1950 m. atidaryta biblioteka, 1960 m. Kultūros namai (dabar centras). 1995- 2004 m įmonė „Dakrija“ gamino silkes. 1997-2000 m. seniūnės L. Petronienės iniciatyva veikė senelių globos namai. Pakalniuose yra Utenos kooperatyvo ir IĮ „Gražuliai“ parduotuvės.
Pagal projektą „Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė“ Pakalniuose yra Konsultavimo – ugdymo centras. 2007 m. įsteigta asociacija: Pakalnių moterų centras. Moterys puoselėja senuosius amatus, papročius. Patalpas įsirengė buvusioj mokykloje. Įsteigtas socialinės pagalbos kambarys, krašto muziejus. Tapo tradicija rengti Kaziuko mugę, rankdarbių parodas.

A found house with a 0.0473 ha plot of land for sale, where the house is covered with yellow siding in the town of Pakalniai, 300 meters to the lake „Vidinkštas“ with a bathing area and a recreation area.
Ground floor furnished, plastic windows are farm, 4.7 acres of land, no amenities, Asphalt road, next to the church
Address: Utenos r. sav., Leliūnai sen., Pakalniai (Pakalnės) village, Taikos str. 13
According to google maps you can find: https://goo.gl/maps/eMAVX6TgExb7VmTK7
Photo or link available at: https://goo.gl/maps/USDVBbB6Y5xXoPgc7
360 photos: https://photos.app.goo.gl/E4X5rkPTdjz7KyBJ7
video: https://youtu.be/6suUS_73CSE
9 km to Utena city, 90 km to Vilnius
A large part of the house is for sale 90%, except for one room 13sqm belonging to the Republic of Lithuania, where there is a possibility to buy out.
Registered building is a medical point where it is possible to change the purpose of the home holding and register residents.
There is an operating kindergarten, two shops, a church, a library and a women’s employment center in Pakalniai town.
www.laineva.lt tel: 8 659 12 691
11 km south of Utena, between the hills – Pakalniai (Leliūnai sen Utena district). The name Pakalniai is mentioned in historical sources in 1660. The main road to Vilnius crossed the hills through Alanta and Molėtai. soldiers of Emperor Napoleon traveled. Another significant road connecting the Utena and Ukmergė castles in ancient times led through the mound. During the tsar’s time, Pakalniai belonged to Ukmergė (Vilkmergė) county, in 1947-1950. – Skudutiškis district. June 20, 1950 – Founded in Utena district. and Pakalniai district. 1986 The hills are connected to the Leliūnai district.
1 Vidinksto Lake
2 Hill Hills
3 Manor house
4 Pakalniai St. Trinity Church
5 School
6 Institutions, organizations
Vidinksto Lake
There are romantic explanations for the origin of the lake. One of such legends: the castle of Duke Vidas, which once stood on the hill of Pakalniai. When he died in the battle with the enemy, the beloved wept so much that Vidinkstas appeared from those tears. In yet another story, Vidingst descended from heaven when the women guessed his name: one showing the flying bird saying how it fluttered in its wings: „vidinkst, vidinkst.“
Mound of the hills
There is Pakalniai mound near Vidinkstas lake. [2] Next to the mound is a round (width – 0.5 ha, height – 2 m) hill, called Laumės Kvartukėlis. The saga tells us that the fairy castle was surrounded by a mound. But when the roosters sang, they had to throw their carcasses in this place. A little further south is a three-hectare hill called the French Tombs (Tomb Hill).
Manor house
On the other side of Pakalniai there are two more lakes near the former manor, therefore they are often called the manor lakes, although they have other names – Pagurinis (Pagūrys) and Pakalnis. Both lakes are separated by a hill where the Pakalniai manor was located. The areas of the lakes are similar – about a hectare, the only difference is the shape – the oblong elongation, stretching from east to west, and the hill – the shape of an irregular quadrangle. The outskirts are rapidly swamping, with many waterfowl breeding here. Between those lakes grows Pakalniai oak (trunk circumference – 531 cm, crown height – 18 m). 1960 was declared a natural monument in 1997. – protected object only. There is a large ravine inside. It is believed that by the 17th century. In the middle of the 19th century, the Pakalniai manor was assigned to meet the needs of the Duke of the Grand Duchy of Lithuania. Later, the manor was handed over to the Lithuanian nobleman, who was expelled from the Russian lands (exile) Kuliešai. Historical sources mention that in 1774. King Stanislaus Augustus allowed the Smolensk Land Judge Kuliešai Pakalniai Manor to prepare 4 annual events. At that time, the manor owned 20 courtyards. The last lady of the manor, Felicija Kuliešienė, was famous for her charitable activities and advised on health issues. 1940 with his daughter Emilija Kurminiene deported.
Pakalniai St. Trinity Church
The hills are churches. 1762 The landowner A. Kulieša built a 90 m² wooden church in the manor. It was a branch of Leliūnai parish. When this collapsed in 1906. priest Jurgis Kazlauskas built a new wooden church with the parishioners. St. The Trinity Church was unconventional in style, very similar to a large house, only with towers with crosses at the ends. 1928 the Pakalniai parish is established.
On the morning of April 25, 2000, an internal fire burned the church to its foundations. Pastor Kostas Balsys and the parishioners decided to rebuild the church. The construction was supported by the Government of the Republic of Lithuania, Utena Municipality, and private donations. At the ceremonies held on August 6, 2000, the Speaker of the Seimas V. Landsbergis laid the first brick in the construction of the church. After 5 months, during St. Christmas, in the church that rose from the ashes, was the first Mass without windows and doors. On September 16, 2001, the restored church was consecrated by the bishop of Panevėžys, J. Preikšas. The area of ​​the church designed by the architect K. Tamošėlis is 300 m², the height is 18 m, and the cross in the tower is raised to a height of 21 m. Facade of decorative gray and yellow brick, wood. It is decorated by the sculptor J. Naruševičius St. Statue of Mary 3.5 m high. A stained glass window by the artist A. Surgailis (symbol of the Holy Trinity) is installed on the altar of the church. Po kun. The death of J. Kazlauskas in 1909. Pastor Fr. Kisielius, later – Fr. Teal. When. Petras Purauskas was a pastor until 1940. He took careful care of the parish: he expanded the cemetery, rebuilt the rectory, and repaired the church tower damaged by the thunder. From 1940 to 1977 was a pastor, a good preacher to Fr. Povilas Astrauskas (1905-1977), from 1978 to 1985. with a short break – Fr. Antanas Zulonas. After him the hill had no pastor. J. Pranevičius, V. Kapočius, P. Baniulis, J. Bagdonas, P. Tarulis, P. Adomonis, S. Stanikūnas, S. Sudentas are the names of the priests of Utena who led the hills in the way of God. In 1992, Fr. Kostas Balsys. From 2005 to 2008 administered by Fr. Stasys Zubavičius, now Alfredas Puško.
School
About 1916 A primary school (Serapinas Zaranka, later S. Liubartienė, etc.) was opened in the hill (now in the post office building). 1936 a new school was built (now a house of culture). 1946 teachers A. and L. Babrauskas worked in the primary school. 1949-1961 operated for seven years, from 1961 to 1986. – eight years old, 1986-1990 – incomplete secondary education, 1990-2007 – main, 1997 reorganized into Utena R. Šaltenis Basic School Primary School. The students studied at the manor, in the rectory, in 1960. built in a primary school building.
1967 a new two-story school was built. School principals: S. Matulionis, A. Jatautis, J. Sokalavienė, E. Girdžuišienė, V. Šapokienė, N. Kavaliauskienė. 1980 the Pakalniai kindergarten was built and still operates today.
Institutions, organizations
In the memory of the inhabitants, the first Pakalniai post office was located in an extinct hospital. A milk separation point was established in interwar Lithuania, and Jonas Skrebiškis owned a store and tea room. In Soviet times, there was a sauna, a sewing shop, a pavilion for domestic services and a canteen in Pakalni. Since 1958 works med. point. 1950 library opened in 1960 House of Culture (now center). In 1995-2004, the company Dakrija produced herring. 1997-2000 On the initiative of the elder L. Petronienė, the nursing home operated. In the hills there are shops of Utena Cooperative and IĮ Gražuliai.
According to the project “Revival of Problem Regions in Utena County: Employment, Partnership, Community” there is a Counseling and Education Center in Pakalnii. 2007 Association established: Pakalniai Women’s Center. Women cherish old crafts and customs. The premises were set up at the former school. A social assistance room and a regional museum have been established. It became a tradition to organize a Kaziukas fair and handicraft exhibitions.
A found house with a 0.0473 ha plot of land for sale, where the house is covered with yellow siding in the town of Hills, 300 meters to the lake „Vidinkštas“ with a bathing area and a recreation area.
Ground floor furnished, plastic windows are farm, 4.7 acres of land, no amenities, Asphalt road, next to the church
Address: Utenos r. sav., Leliūnai sen., Pakalniai (Pakalnės) village, Taikos str. 13
According to google maps you can find: https://goo.gl/maps/eMAVX6TgExb7VmTK7
Photo or link available at: https://goo.gl/maps/USDVBbB6Y5xXoPgc7
360 photos: https://photos.app.goo.gl/E4X5rkPTdjz7KyBJ7
video: https://youtu.be/6suUS_73CSE
9 km to Utena city, 90 km to Vilnius
A large part of the house is for sale 90%, except for one room 13sqm belonging to the Republic of Lithuania, where there is a possibility to buy out.
Registered building is a medical point where it is possible to change the purpose of the home holding and register residents.
There is an operating kindergarten, two shops, a church, a library and a women’s employment center in Pakalniai town.
www.laineva.lt tel: 8 659 12 691

Продается найденный дом с земельным участком 0,0473 га, обшитый желтым сайдингом в городе Пакальняй, в 300 метрах от озера Видинкштас с зоной для купания и зоной отдыха.
Первый этаж меблирован, пластиковые окна хоз, 7 соток земли, без удобств, асфальтированная дорога, рядом с церковью.
Адрес: Утенос р. sav., Лелюнайский сен., деревня Пакальняй (Пакальнес), ул. Тайкос 13
Согласно картам Google вы можете найти: https://goo.gl/maps/eMAVX6TgExb7VmTK7
Фото или ссылка доступны по адресу: https://goo.gl/maps/USDVBbB6Y5xXoPgc7
360 фото: https://photos.app.goo.gl/E4X5rkPTdjz7KyBJ7
видео: https://youtu.be/6suUS_73CSE
9 км до города Утена, 90 км до Вильнюса
Большая часть дома продается на 90%, за исключением одной комнаты 13 кв.м, принадлежащей Литовской Республике, где есть возможность выкупа.
Зарегистрированное здание – это медицинский пункт, где можно изменить целевое назначение домашнего хозяйства и зарегистрировать жителей.
В городе Пакальняй есть действующий детский сад, два магазина, церковь, библиотека и центр занятости женщин.
www.laineva.lt тел .: 8 659 12 691
В 11 км к югу от Утены, между холмами – Пакальняй (Лелюнайский сен-Утянский район). Название Пакальняй упоминается в исторических источниках с 1660 года. Основная дорога в Вильнюс пересекала холмы через Аланту и Молетай. путешествовали солдаты императора Наполеона. Через курган вела еще одна важная дорога, соединявшая в древности замки Утена и Укмерге. Во времена царя Пакальняй принадлежал Укмергскому (Вилкмергскому) уезду, в 1947-1950 годах. – Скудутишкисский район. 20 июня 1950 г. – основан в Утянском районе. и Пакальняйский район. 1986 г. Холмы соединены с Лелюнайским районом.
1 озеро Видинксто
2 Hill Hills
3 Усадебный дом
Пакальняй, 4 Троицкая церковь
5 Школа
6 Учреждений, организаций
Видинксто озеро
Озеро Видинксто находится к северо-востоку от села.
Есть романтические объяснения происхождения озера. Одна из таких легенд: замок герцога Видаса, который когда-то стоял на холме Пакальняй. Когда он погиб в битве с врагом, его возлюбленная так плакала, что Видинкстас появился из тех слез. В еще одной истории Видингст спустился с небес, когда женщины угадали его имя: в одной из них изображена летающая птица, говорящая, как она порхает на крыльях: «видинкст, видинкст».
Курган холмов
Рядом с озером Видинкстас находится курган Пакальняй. [2] Рядом с курганом находится круглый холм (ширина – 0,5 га, высота – 2 м), который называется Laumės Kvartukėlis. В саге рассказывается, что сказочный замок был окружен курганом. Но когда пели петухи, приходилось кидать в это место свои туши. Чуть южнее находится холм площадью три гектара, который называется Французскими гробницами (Tomb Hill).
помещичий дом
На другой стороне Пакальняй, рядом с бывшей усадьбой, есть еще два озера, поэтому их часто называют мызскими озерами, хотя есть и другие названия – Пагуринис (Pagūrys) и Пакальнис. Оба озера разделены холмом, на котором располагалась усадьба Пакальняй. Площадь озер схожа – около гектара, разница лишь в форме – продолговатой вытянутой формы, вытянутой с востока на запад, и холме – в форме неправильного четырехугольника. Окраины быстро заболачиваются, здесь гнездится много водоплавающих птиц. Между этими озерами растет дуб Пакальняй (окружность ствола – 531 см, высота кроны – 18 м). 1960 г. был объявлен памятником природы в 1997 году. – только охраняемый объект. Внутри большой овраг. Считается, что к 17 веку. В середине 19 века имение Пакальняй было передано под нужды князя Великого княжества Литовского. Позже усадьба была передана литовскому дворянину, который был изгнан с русских земель (ссылки) Кулиешай. Исторические источники упоминают, что в 1774 г. Король Станислав Август разрешил Смоленскому земскому судье Кулиешей Пакальняйской усадьбе подготовить 4 ежегодных мероприятия. В то время усадьбе принадлежало 20 дворов, последняя хозяйка поместья Фелиция Кулиешене славилась своей благотворительностью и консультировала по вопросам здоровья. 1940 г. вместе с дочерью Эмилией Курминиене депортирован.
Пакальняй ул. Троицкая церковь
На холмах стоят церкви. 1762 г. Помещик А. Кулиеша построил в поместье деревянную церковь площадью 90 м². Это был филиал Лелюнайской волости. Когда это рухнуло в 1906 г. Священник Юргис Казлаускас вместе с прихожанами построил новую деревянную церковь. Санкт-Петербург Троицкая церковь была нестандартной по стилю, очень похожа на большой дом, только с башнями с крестами на концах. 1928 г. основана Пакальняйская волость.
Утром 25 апреля 2000 г. внутренний пожар сжег церковь до основания. Пастор Костас Балсис и прихожане решили восстановить церковь. Строительство было поддержано Правительством Литовской Республики, Утенским самоуправлением и частными пожертвованиями. На церемонии 6 августа 2000 года спикер Сейма В. Ландсбергис заложил первый кирпич в строительство церкви. Через 5 месяцев во время св. Рождество в церкви, восставшей из пепла, было первой мессой без окон и дверей. 16 сентября 2001 г. отреставрированный костел освятил Паневежский епископ Я. Прейкшас. Площадь церкви, спроектированной архитектором К. Тамошелисом, составляет 300 м², высота – 18 м, а крест в башне поднят на высоту 21 м. Фасад из декоративного серого и желтого кирпича, дерева. Он декорирован скульптором Я. Нарушявичюсом. Статуя Марии высотой 3,5 м. На алтаре церкви установлен витраж художника А. Сургайлиса (символ Святой Троицы). По кун. Смерть Я. Казлаускаса в 1909 году. Пастор о. Киселиус, позже – о. Бирюзовый. Когда. Петрас Пураускас был пастором до 1940 года. Он бережно заботился о приходе: расширил кладбище, перестроил приходской дом, отремонтировал башню церкви, поврежденную громом. С 1940 по 1977 гг. был пастором, хорошим проповедником о. Повилас Астраускас (1905-1977), с 1978 по 1985 год. с небольшим перерывом – о. Антанас Зулонас. После него на холме не было пастора. Я. Пранявичюс, В. Капочюс, П. Банюлис, Я. Багдонас, П. Тарулис, П. Адомонис, С. Станикунас, С. Судентас – имена жрецов Утены, которые вели горы на пути Бога. В 1992 году о. Костас Балсис. С 2005 по 2008 гг. под управлением о. Стасис Зубавичюс, ныне Альфредас Пушко.
Школа
Около 1916 г. На холме (ныне в здании почты) открылась начальная школа (Серапинас Заранка, позже С. Любартиене и др.). 1936 г. построена новая школа (ныне дом культуры). 1946 г. В начальной школе работали учителя А. и Л. Бабраускасы. 1949-1961 проработал семь лет, с 1961 по 1986 год. – восемь лет, 1986-1990 гг. – неполное среднее образование, 1990-2007 гг. – главная, 1997 реорганизован в начальную школу Утенской основной школы им. Р. Шалтениса. В 1960 году студенты учились в усадьбе, в доме священника. построен в здании начальной школы.
1967 построена новая двухэтажная школа. Директора школы: С. Матулионис, А. Ятаутис, Я. Сокалавене, Э. Гирджуйшене, В. Шапокене, Н. Каваляускене. 1980 г. Детский сад «Пакальняй» был построен и действует до сих пор.
Учреждения, организации
В памяти жителей первое Пакальняйское почтовое отделение располагалось в вымершей больнице. В межвоенной Литве был открыт пункт отделения молока, а Йонас Скребишкис владел магазином и чайной. В советское время в Пакальных были баня, швейный цех, павильон бытовых услуг и столовая. С 1958 г. работает мед. точка. 1950 библиотека открыта в 1960 г. Дом культуры (ныне центр). В 1995-2004 годах компания «Дакрия» занималась производством сельди. 1997-2000 гг. По инициативе старшей Л. Петронене действовал дом престарелых. На холмах расположены магазины Утянского кооператива и Ию Гражуляй.
В рамках проекта «Возрождение проблемных регионов в Утенском уезде: занятость, партнерство, община» в Пакальном действует Консультационно-образовательный центр. 2007 г. Учреждена ассоциация: Женский центр Пакальняй. Женщины дорожат старинными ремеслами и обычаями. Помещение было создано на базе бывшей школы. Созданы комната социальной помощи и краеведческий музей. Стало традицией проводить ярмарку Казюкаса и выставки ремесел.

Dalintis:
Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings