+370 659 12691

Radviliškio r. sav., Žąsaičių k., rąstinis namas Nr. 266

3405, 82436, Lithuania
 • Paskelbta: 2021/09/20
 • Atnaujinta: 2023/03/10
 • Peržiūrų: 92
 • Kategorija: Namai pardavimui
 • Savivaldybė: Radviliškio r. sav.
 • Plotas: 68 m²
 • Įrengimas : Kita
 • Objekto tipas: Namai
 • Sklypo plotas: 57 a
 • Aukštų skaičius: 1
 • Metai: 1890
 • Namo tipas: Gyvenamasis namas
 • Pastato tipas: Rąstinis
 • Šildymas: Kietu kuru

Aprašymas

Sodyba pastatyta 1890 metais, yra pietvakarinėje Radviliškio dalyje, adresu :Šaukoto g., Žąsaičių k., Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., šalia geros kokybės asfaltuoto (neseniai rekonstruoto) kelio Šiaulėnai- Šaukotas, Nuo kelio sodyba stovi maždaug 300 metrų atstume. Nuo asfaltuoto kelio iki sodybos geros kokybės vietinės reikšmės kelias.
Netoliese esantys vandens telkiniai: Šaukoto vandens telkinys, Juodežeris, ežeras Gomerta, Miškinių ežeras (ež. Bevardis) ir kt..
Sodyboje yra dviejų galų gyvenamas namas. Namo medinės konstrukcijos (skersiniai perdangos elementai, pakalimas, sienų lauko ir vidaus apdaila, langai, durys didžiojoje dalyje išlikusios originalios, iš dalies rekonstruota krosnis, šildymo pečius. Rekonstruota asla. Klėtis ir lauko virtuvės pastatas išlikę originalioje būsenoje. Dalis pastatų nėra išlikusių, yra tik pamatai.
Papildoma informacija:
a. Gyvenamas namas- b.pl. 68,8 kv.m. , n.pl. 62,06 m2., gyv.pl. 40,69 m2., plane 1A1;
b. Pastatas klėtis, 24 m2., plane 2l1m;
c. Pastatas malkinė, plane 4l1ž, 13 m2.; Pastatas daržinė, 36 m2, plane 5l1m;
d. Pastatas daržinė, 36 m2., 5l1ž;
e. Pastatas tvartas, , 35 m2, plane 6l1m;
f. Pastatas daržinė, plane 7l1ž, 38 m2.;
g. Pastatas viralinė, plane 3l1m, 17 m2.;
h. Šulinys; rūkykla;
www.laineva.lt, Tel. 865912691

The homestead was built in 1890, is located in the south-western part of Radviliškis, at the address: Šaukoto st., Žąsaičių village, Šaukoto sen., Radviliškis district. sav., next to the good quality asphalt (recently reconstructed) road Šiaulėnai-Šaukotas, The homestead is about 300 meters away from the road. From the asphalt road to the homestead a good quality road of local significance.
Nearby water bodies: Shouted water body, Black Lake, Lake Gomerta, Lake Miškiniai (Lake Bevardis), etc ..
The homestead has a two-end residential house. The wooden structures of the house (transverse floor elements, hanging, exterior and interior decoration of the walls, windows, doors have largely remained original, the furnace has been partially reconstructed, the shoulders have been reconstructed. The barn and the outdoor kitchen building have remained in their original condition. just the basics.
Additional information:
a. Dwelling house- b.pl. 68.8 sq.m. , n.pl. 62.06 m2, living space 40.69 m2, plan 1A1;
b. Building barn, 24 m2, plan 2l1m;
c. Building firewood, plan 4l1ž, 13 m2 .; Building barn, 36 m2, plan 5l1m;
d. Building barn, 36 m2, 5l1ž;
e. Building barn,, 35 m2, plan 6l1m;
f. Building barn, plan 7l1ž, 38 m2 .;
g. Building viral, plan 3l1m, 17 m2 .;
h. Well; smokehouse;
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Усадьба была построена в 1890 году, находится в юго-западной части Радвилишкиса, по адресу: ул. Шаукото, деревня Исайчю, Шаукото сен., Радвилишкский район. sav., рядом с качественной асфальтированной (недавно реконструированной) дорогой Шяуленай-Шаукотас, усадьба находится примерно в 300 метрах от дороги. От асфальтированной дороги до усадьбы хорошая дорога местного значения.
Близлежащие водоемы: Кривый водоем, Черное озеро, озеро Гомерта, озеро Мишкиняй (озеро Бевардис) и др.
Усадьба представляет собой двухэтажный жилой дом. Деревянные конструкции дома (поперечные элементы перекрытий, навесы, внешняя и внутренняя отделка стен, окон, дверей в значительной степени остались оригинальными, частично реконструирована печь, реконструированы обочины). остались в исходном состоянии .только основы.
Дополнительная информация:
а. Жилой дом- б.пл. 68.8 кв.м. , н.пл. 62.06 м2, жилая площадь 40,69 м2, план 1А1;
б. Здание сарай, 24 м2, план 2л1м;
c. Строительные дрова, план 4л1ж, 13 м2 .; Здание сарай, 36 м2, план 5л1м;
d. Строительный сарай, 36 м2, 5л1ж;
е. Здание сарай ,, 35 м2, план 6л1м;
f. Строение сарай, план 7l1ж, 38 м2 .;
грамм. Корпус вирусный, план 3л1м, 17 м2 .;
час Хорошо; коптильня;
www.laineva.lt, тел. 865912691

Dalintis: