+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

3,28 HA PRIE EŽERO SKLYPAS VILNIAUS R. BERNOTŲ K. Nr. 72

A14, 15130, Lietuva
  • ID: 5687
  • Paskelbta: 2021/03/06
  • Atnaujinta: 2022/11/28
  • Peržiūrų: 412

Aprašymas

Vilniaus raj. Bernotų k. parduodami du sklypai :
– 47 arų rekreacinės paskirties (sklypas yra aukštumoje,yra leidžiama statytis)
– 2.81 ha konservacinės paskirties.
Taip pat už tą pačią kainą parduodama 50 arų ežero Bernotų dalis.
Sklypai 150 m. pakrantės ribojasi su Bernotų ežeru.
Šalia tvarkingi, pastoviai gyvenantys kaimynai.
Privažiavimas asfaltuotu keliu.
Graži vieta namo statybai.
Adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Bernotų k.
https://www.regia.lt/map
šalia europos centro golfo klubas : http://www.golfclub.lt/
www.laineva.lt
Bernotų piliakalnis:
Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje Girijos ežero R krante. Aikštelė keturkampė, pailga P-Š kryptimi, 90×18 m dydžio, per vidurį kiek lenkta į R. Joje rasta brūkšniuotos, lygios ir žiestos keramikos, geležies gargažių. Aikštelės Š krašte supiltas 15 m ilgio, 3 m aukščio, 27 m pločio pylimas (jame matyti iki 60 cm skersmens akmenų), kurio išorinis 6 m aukščio šlaitas leidžiasi į 1,5 m gylio griovį. Šlaitai statūs, 12 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, griovys sunaikintas karjero. Jis dirvonuoja, P šlaite įrengti laiptai. 100 m į P nuo piliakalnio, Girijos ežero PR krante, Girijos upelio dešiniajame krante, atskiroje kalvoje įrengtas papilys. Jo aikštelė ovali, pailga P-Š kryptimi, 60×30 m dydžio. Joje rasta grublėtos ir žiestos keramikos. Papilys apardytas arimų, jame įrengto XV a. senkapio, Š šlaite kastas žvyras. Jis dirvonuoja. R, P ir V papėdėse, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta 2004 m.). Rasta brūkšniuotos, grublėtos bei žiestos keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pradžia ir XIV a.

Vilnius district. Bernotai two plots for sale:
– 47 acres for recreational use (the plot is uphill, construction is allowed)
– 2.81 ha for conservation purposes.
A 50-acre portion of Lake Bernotti is also for sale for the same price.
Plots 150 m. the shores border Lake Bernot.
Next to neat, permanent neighbors.
Access by asphalt road.
Nice place to build a house.
Address: Vilnius district. sav., Nemenčinė sen., Bernotai village
https://www.regia.lt/map
near the european center golf club: http://www.golfclub.lt/
www.laineva.lt
Bernotai mound:
The mound is located on a separate hill on the western shore of Lake Girija. The site is quadrangular, elongated in the S-N direction, 90×18 m in size, slightly curved in the middle to R. Striped, smooth and greased ceramics and iron garages have been found in it. At the N edge of the site, a 15 m long, 3 m high, 27 m wide embankment (up to 60 cm in diameter stones) is poured, the outer slope of which is 6 m high and descends into a 1.5 m deep ditch. The slopes are steep, 12 m high. The mound was plowed, the ditch was destroyed by a quarry. He is working, stairs are installed on the P slope. 100 m to the N of the mound, on the PR shore of Lake Girija, on the right bank of the Girija stream, on a separate hill there is a fortification. Its site is oval, elongated in the S-N direction, 60×30 m in size. Rough and greased pottery was found in it. Papilys is a plow, built in the 15th century. ancient grave, Š slope cast gravel. He is working. In the foothills of R, P and V, in the area of 0.5 ha, there is a foothill settlement (researched in 2004). Streaked, roughened and greased ceramics were found. The mound dates back to the 1st thousand. beginning and 14th century.

Вильнюсский район. Bernotai два участка для продажи:
– 47 соток для рекреационного использования (участок в гору, строительство разрешено)
– 2,81 га в целях консервации.
50-акровая часть озера Бернотти также продается по той же цене.
Участки 150 м. берега граничат с озером Берно.
Рядом с аккуратными, постоянными соседями.
Доступ по асфальтированной дороге.
Хорошее место для строительства дома.
Адрес: Вильнюсский район. sav., Nemenčinė sen., деревня Бернотай
https://www.regia.lt/map

возле европейского центра гольф-клуб: http://www.golfclub.lt/
www.laineva.lt
Бернотайский курган:
Курган расположен на отдельном холме на западном берегу озера Гирия. Участок четырехугольный, вытянутый в направлении S-N, размером 90×18 м, слегка изогнутый посередине к R. В нем обнаружены полосатая, гладкая и смазанная керамика и железные гаражи. На N-м краю заливают насыпь длиной 15 м, высотой 3 м, шириной 27 м (с камнями диаметром до 60 см), внешний склон которой составляет 6 м и опускается в ров глубиной 1,5 м. Склоны крутые, высотой 12 м. Курган был распахан, ров был разрушен в карьере. Он работает, лестницы установлены на склоне Р. В 100 м к северо-западу от кургана, на берегу PR-озера Гирия, на правом берегу ручья Гирия, на отдельном холме находится укрепление. Его участок овальный, вытянутый в направлении S-N, размером 60х30 м. Грубая и смазанная керамика была найдена в нем. Papilys – плуг, построенный в 15 веке. древняя могила, наклон склона, гравий. Он работает. В предгорьях R, P и V на площади 0,5 га расположено предгорное поселение (исследовано в 2004 г.). Были найдены потрескавшаяся, шероховатая и смазанная керамика. Курган восходит к 1-й тысяче. начало и 14 век.

Dalintis:
Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings